سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری 96 – 97  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20757 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
3 4 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
9 16 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
63 97 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
120 186 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
139 219 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
204 331 منطقه 1 زن مشهد مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
213 347 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
251 412 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
259 429 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
294 482 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
330 555 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
460 806 منطقه 1 زن مشهد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
613 1057 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
617 1067 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
661 1162 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
701 1233 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
812 1436 منطقه 1 زن تبریز مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
952 1693 منطقه 1 زن شیراز مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1050 1861 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
1366 2467 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
1419 2578 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
1725 3159 منطقه 1 زن شیراز مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
1798 3306 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
2002 3724 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
2042 3791 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
2072 3861 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
2286 4306 منطقه 1 زن مشهد مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
2312 4366 منطقه 1 زن تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
2794 5285 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
3223 6153 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
4176 8146 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم نمایش کارنامه
7581 16040 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
8832 19048 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
11946 27197 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
6 15 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
20 67 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
25 87 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
49 181 منطقه 2 مرد اردبیل مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
77 275 منطقه 2 مرد قزوین مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
118 423 منطقه 2 مرد نیشابور مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
161 556 منطقه 2 مرد کرج مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
213 741 منطقه 2 مرد اهواز مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
239 802 منطقه 2 زن زنجان مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
257 899 منطقه 2 زن اراک مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
304 1089 منطقه 2 مرد همدان مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
346 1254 منطقه 2 مرد بجنورد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
409 1503 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
461 1677 منطقه 2 زن قائم شهر مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
501 1842 منطقه 2 مرد ارومیه مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
588 2190 منطقه 2 زن آمل مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
670 2467 منطقه 2 مرد کرج مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
680 2505 منطقه 2 مرد بوشهر مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
709 2593 منطقه 2 مرد بندرانزلی مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
830 3023 منطقه 2 مرد اهواز مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
875 3176 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
947 3414 منطقه 2 زن گناباد مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
977 3510 منطقه 2 زن آمل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1053 3743 منطقه 2 مرد اراک مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1082 3841 منطقه 2 مرد ورامین مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1096 3900 منطقه 2 مرد ساری مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1115 3950 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
1353 4746 منطقه 2 مرد سمنان مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1378 4829 منطقه 2 مرد قم مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1565 5446 منطقه 2 مرد قائم شهر مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1724 5967 منطقه 2 مرد سیرجان مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
1771 6144