سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97

اخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20767 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
268 849 منطقه 1 زن تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
316 1008 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
333 1056 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
567 1807 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
602 1910 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
810 2643 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
819 2669 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
829 2704 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
856 2784 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
858 2793 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
936 3054 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
961 3139 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
985 3216 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1025 3375 منطقه 1 زن مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
1028 3384 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1065 3520 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
1118 3712 منطقه 1 مرد سراب داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
1136 3785 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1186 3962 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
1235 4143 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1254 4216 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
1293 4355 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1302 4383 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1328 4462 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
1335 4481 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
1344 4509 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1385 4683 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1571 5447 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
2564 9393 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
2803 10392 منطقه 1 زن مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه نمایش کارنامه
200 472 منطقه 2 مرد شهرکرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
237 556 منطقه 2 مرد همدان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
462 1060 منطقه 2 مرد مراغه داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
758 1785 منطقه 2 زن زنجان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
894 2086 منطقه 2 مرد گرگان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
922 2161 منطقه 2 زن آران و بیدگل داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
961 2264 منطقه 2 زن سبزوار داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
1016 2393 منطقه 2 زن گناباد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
1042 2465 منطقه 2 زن دزفول داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1076 2529 منطقه 2 زن بروجن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1119 2628 منطقه 2 زن اهواز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1151 2716 منطقه 2 زن آباده داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
1288 3069 منطقه 2 مرد کرمان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
1442 3400 منطقه 2 زن شهرکرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1452 3426 منطقه 2 زن اردبیل داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
1551 3703 منطقه 2 مرد رشت داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
1681 3993 منطقه 2 مرد تربت حیدریه داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1689 4010 منطقه 2 مرد ساوه داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
1705 4042 منطقه 2 مرد یزد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1744 4127 منطقه 2 مرد کازرون داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
1747 4135 منطقه 2 زن مراغه داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
1792 4224 منطقه 2 مرد کازرون داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
1798 4238 منطقه 2 مرد قزوین داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1813 4283 منطقه 2 مرد مهریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
1819 4295 منطقه 2 مرد نجف آباد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1842 4355 منطقه 2 مرد کاشمر داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
1862 4403 منطقه 2 مرد خوی داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
1917 4540 منطقه 2 زن بهبهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
2047 4818 منطقه 2 مرد سیرجان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
2178 5119 منطقه 2 زن خنج داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
2273 5373 منطقه 2 زن بیرجند داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه نمایش کارنامه
2369 5638 منطقه 2 مرد یزد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
2377 5660 منطقه 2 زن تربت حیدریه داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
2518 6021 منطقه 2 زن اردکان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
2541 6069 منطقه 2 مرد چالوس داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه