یکشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97

اخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 277119 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
268 منطقه 1 زن تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
316 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
333 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
511 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
567 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
602 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
677 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
732 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
780 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
810 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
819 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
829 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
856 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
858 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
920 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
936 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
961 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
985 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1025 منطقه 1 زن مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1028 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1050 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1065 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1085 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1097 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1118 منطقه 1 مرد سراب داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1136 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1164 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1186 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1202 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1232 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1235 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1254 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1264 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1293 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1302 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1328 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1335 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1335 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1344 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1355 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1358 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1360 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1365 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1371 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1385 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1419 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1483 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1510 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1540 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1571 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1575 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1587 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1603 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1615 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج ظرفیت مازاد کارنامه
1620 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1629 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1652 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1824 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1846 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1915 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1971 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
2018 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
2070 منطقه 1 زن تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
2159 منطقه 1 زن تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
2564 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
2803 منطقه 1 زن مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
200 منطقه 2 مرد شهرکرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
237 منطقه 2 مرد همدان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
462 منطقه 2 مرد مراغه داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه