سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری

اخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری
آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20754 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
268 849 منطقه 1 زن تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
316 1008 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
333 1056 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
567 1807 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
602 1910 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
810 2643 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
819 2669 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
829 2704 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
856 2784 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
858 2793 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
936 3054 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
961 3139 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
985 3216 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1025 3375 منطقه 1 زن مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
1028 3384 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1065 3520 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
1118 3712 منطقه 1 مرد سراب داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
1136 3785 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1186 3962 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
1235 4143 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1254 4216 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
1293 4355 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1302 4383 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1328 4462 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
1335 4481 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
1344 4509 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1385 4683 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1571 5447 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
2564 9393 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
2803 10392 منطقه 1 زن مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه نمایش کارنامه
200 472 منطقه 2 مرد شهرکرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
237 556 منطقه 2 مرد همدان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
462 1060 منطقه 2 مرد مراغه داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
758 1785 منطقه 2 زن زنجان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
894 2086 منطقه 2 مرد گرگان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
922 2161 منطقه 2 زن آران و بیدگل داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
961 2264 منطقه 2 زن سبزوار داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
1016 2393 منطقه 2 زن گناباد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
1042 2465 منطقه 2 زن دزفول داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1076 2529 منطقه 2 زن بروجن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1119 2628 منطقه 2 زن اهواز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1151 2716 منطقه 2 زن آباده داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
1288 3069 منطقه 2 مرد کرمان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
1442 3400 منطقه 2 زن شهرکرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1452 3426 منطقه 2 زن اردبیل داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
1551 3703 منطقه 2 مرد رشت داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
1681 3993 منطقه 2 مرد تربت حیدریه داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1689 4010 منطقه 2 مرد ساوه داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
1705 4042 منطقه 2 مرد یزد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
1744 4127 منطقه 2 مرد کازرون داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
1747 4135 منطقه 2 زن مراغه داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
1792 4224 منطقه 2 مرد کازرون داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
1798 4238 منطقه 2 مرد قزوین داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1813 4283 منطقه 2 مرد مهریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
1819 4295 منطقه 2 مرد نجف آباد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1842 4355 منطقه 2 مرد کاشمر داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
1862 4403 منطقه 2 مرد خوی داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
1917 4540 منطقه 2 زن بهبهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
2047 4818 منطقه 2 مرد سیرجان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
2178 5119 منطقه 2 زن خنج داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
2273 5373 منطقه 2 زن بیرجند داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه نمایش کارنامه
2369 5638 منطقه 2 مرد یزد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
2377 5660 منطقه 2 زن تربت حیدریه داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
2518 6021 منطقه 2 زن اردکان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
2541 6069 منطقه 2 مرد چالوس داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
2570