سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20765 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
28 73 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
47 127 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
81 246 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
103 309 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
109 328 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
135 404 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
137 407 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
147 431 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
178 537 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
206 625 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
206 625 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
229 695 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
294 935 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
334 1064 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
353 1125 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
396 1267 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
450 1437 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
489 1584 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
532 1695 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
562 1782 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه نمایش کارنامه
684 2205 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
762 2460 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
776 2514 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه نمایش کارنامه
781 2545 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
795 2592 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
834 2722 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه نمایش کارنامه
889 2890 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
1038 2441 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
1207 4047 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه نمایش کارنامه
1211 4064 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه نمایش کارنامه
37 80 منطقه 2 زن گرگان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
91 194 منطقه 2 مرد اردبیل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
112 236 منطقه 2 زن رشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
154 339 منطقه 2 مرد کرمانشاه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
155 340 منطقه 2 مرد نجف آباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
162 360 منطقه 2 مرد بیرجند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
171 378 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
198 466 منطقه 2 مرد سبزوار دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
225 515 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
273 636 منطقه 2 مرد زنجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
284 656 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
332 748 منطقه 2 مرد قوچان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
357 798 منطقه 2 مرد بروجرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
363 812 منطقه 2 مرد کاشان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
372 828 منطقه 2 مرد بروجن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
401 904 منطقه 2 زن اهواز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
443 1004 منطقه 2 زن بندرانزلی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
506 1167 منطقه 2 زن فارسان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
508 1179 منطقه 2 مرد بناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
641 1505 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
685 1607 منطقه 2 زن گناباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
688 1611 منطقه 2 زن بندرعباس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
688 1611 منطقه 2 زن رفسنجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
692 1616 منطقه 2 مرد میانه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
729 1718 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
781 1828 منطقه 2 زن اردبیل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
831 1929 منطقه 2 مرد قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
860 2006 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
870 2031 منطقه 2 زن جهرم دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
877 2045 منطقه 2 مرد اسلام شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
951 2235 منطقه 2 مرد اردکان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
969 2282 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
1095 2581 منطقه 2 زن کرمانشاه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه نمایش کارنامه
1133 2671 منطقه 2 مرد مرند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
1159 2737 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه نمایش کارنامه