سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی سراسری 96 – 97  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20774 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
4 5 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
383 642 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
496 867 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
606 1044 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
642 1125 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
644 1128 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
715 1257 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1128 1993 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1401 2545 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1414 2569 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1437 2614 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1579 1579 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
2169 4064 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
2395 4534 منطقه 1 مرد آذرشهر مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
2900 5499 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3432 6560 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
3539 6776 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
3775 7254 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
4071 7926 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
4138 8067 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
4859 9749 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
6909 14417 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
7323 15432 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
7467 15797 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
7885 16778 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
7890 16791 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
7932 16887 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
8086 17270 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
8869 19135 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
10700 32133 منطقه 1 مرد ارومیه مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه نمایش کارنامه
12434 36860 منطقه 1 زن همدان مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه نمایش کارنامه
16039 38547 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه نمایش کارنامه
263 943 منطقه 2 مرد بناب مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
283 4277 منطقه 2 مرد ایذه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
337 1204 منطقه 2 مرد همدان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
352 1278 منطقه 2 مرد کرج مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
404 1489 منطقه 2 زن کرج مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
450 1641 منطقه 2 زن قزوین مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
579 2164 منطقه 2 زن همدان مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
583 2179 منطقه 2 مرد مرند مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
602 2236 منطقه 2 زن دامغان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
604 2239 منطقه 2 مرد خمینی شهر مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
613 2259 منطقه 2 زن اهواز مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
695 2554 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
703 2576 منطقه 2 زن ارومیه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
729 2681 منطقه 2 مرد ساری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
857 3125 منطقه 2 زن یزد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
964 3475 منطقه 2 مرد ورامین مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
984 3535 منطقه 2 مرد مرند مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
995 3562 منطقه 2 زن گرگان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1188 4187 منطقه 2 زن مراغه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1317 4609 منطقه 2 زن رشت مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1431 5010 منطقه 2 مرد ورامین مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1652 5703 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1780 6200 منطقه 2 مرد مرند مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
1859 6438 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1906 6596 منطقه 2 مرد رفسنجان مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
2151 7407 منطقه 2 مرد یزد مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
2269 7732 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
2343 7965 منطقه 2 مرد شاهین شهر مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
2494 8403 منطقه 2 مرد نجف آباد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
2623 8863 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
2802 9408 منطقه 2 زن تربت حیدریه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
3118 10386 منطقه 2 مرد خوی مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
4652 15065 منطقه 2 زن شاهین شهر مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
4776 15447 منطقه 2