یکشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی معماری دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسیمهندسی معماری سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 277125 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
234 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
718 منطقه 1 زن تبریز مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
845 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
899 منطقه 1 زن شیراز مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1089 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1196 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1212 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1265 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1303 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1812 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1876 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1937 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
2562 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
3159 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
5115 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
5441 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
6164 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
6261 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
6623 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
7016 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
8592 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
8979 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
9791 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
24 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
375 منطقه 2 مرد سمنان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
406 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
474 منطقه 2 زن تویسرکان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
478 منطقه 2 مرد آمل مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
480 منطقه 2 زن قوچان مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
483 منطقه 2 زن کرمان مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
493 منطقه 2 زن اهواز مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
541 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
599 منطقه 2 زن آران و بیدگل مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
656 منطقه 2 زن همدان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
675 منطقه 2 زن ساری مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
697 منطقه 2 زن شهریار مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
734 منطقه 2 زن ورامین مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
735 منطقه 2 زن بروجرد مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
769 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
861 منطقه 2 مرد قم مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
906 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
977 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1088 منطقه 2 مرد محلات مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1145 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1261 منطقه 2 مرد کاشمر مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1298 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1327 منطقه 2 زن زنجان مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1523 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1639 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1788 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1790 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1851 منطقه 2 زن همدان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1936 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
2084 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
2219 منطقه 2 زن میبد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
2450 منطقه 2 مرد قم مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
2455 منطقه 2 مرد رشت مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
2469 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
2507 منطقه 2 زن قم مهندسی معماری دانشگاه قم روزانه کارنامه
3157 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
3160 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
3279 منطقه 2 زن کرج مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
3465 منطقه 2 زن بوشهر مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
3659 منطقه 2 زن سنندج مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
3747 منطقه 2 زن ابهر مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
3755 منطقه 2 زن همدان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
3771 منطقه 2 مرد ورامین مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
4255 منطقه 2 زن شهریار مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
4271 منطقه 2 زن نهاوند مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه