سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی معماری دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسیمهندسی معماری سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20753 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
234 383 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
718 1263 منطقه 1 زن تبریز مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
845 1492 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
899 1590 منطقه 1 زن شیراز مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1089 1926 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1196 2114 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1212 2146 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1265 2271 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1303 2344 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1812 3327 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه نمایش کارنامه
1876 3466 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه نمایش کارنامه
1937 3600 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
2562 4847 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3159 6044 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
5115 10306 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه نمایش کارنامه
5441 11043 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه نمایش کارنامه
6164 12633 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه نمایش کارنامه
6261 12866 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه نمایش کارنامه
6623 13774 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه نمایش کارنامه
7016 14658 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه نمایش کارنامه
8592 18457 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه نمایش کارنامه
8979 19442 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه نمایش کارنامه
9791 21499 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه نمایش کارنامه
24 81 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
375 1368 منطقه 2 مرد سمنان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
406 1492 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
474 1731 منطقه 2 زن تویسرکان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
478 1743 منطقه 2 مرد آمل مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
480 1754 منطقه 2 زن قوچان مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان نمایش کارنامه
483 1761 منطقه 2 زن کرمان مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
493 1812 منطقه 2 زن اهواز مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
541 2011 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
599 2232 منطقه 2 زن آران و بیدگل مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
656 2415 منطقه 2 زن همدان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه نمایش کارنامه
675 2487 منطقه 2 زن ساری مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
697 2559 منطقه 2 زن شهریار مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
734 2699 منطقه 2 زن ورامین مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
735 2704 منطقه 2 زن بروجرد مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
769 2815 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
861 3138 منطقه 2 مرد قم مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
906 3267 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
977 3510 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
1088 3869 منطقه 2 مرد محلات مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه نمایش کارنامه
1145 4052 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان نمایش کارنامه
1261 4412 منطقه 2 مرد کاشمر مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1298 4538 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
1327 4642 منطقه 2 زن زنجان مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه نمایش کارنامه
1523 5319 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
1639 5666 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1788 6222 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
1790 6230 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
1851 6422 منطقه 2 زن همدان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه نمایش کارنامه
1936 6712 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
2084 7226 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان نمایش کارنامه
2219 7592 منطقه 2 زن میبد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
2450 8283 منطقه 2 مرد قم مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
2455 8297 منطقه 2 مرد رشت مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه نمایش کارنامه
2469 8349 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
2507 8451 منطقه 2 زن قم مهندسی معماری دانشگاه قم روزانه نمایش کارنامه
3157 10549 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
3160 10566 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه نمایش کارنامه
3279 10904 منطقه 2 زن کرج مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه نمایش کارنامه
3465 11463 منطقه 2 زن بوشهر مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان نمایش کارنامه
3659 12051 منطقه 2 زن سنندج مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه نمایش کارنامه
3747 12336 منطقه 2 زن ابهر مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه نمایش کارنامه
3755