سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری 96 – 97  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20760 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
3 4 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
9 16 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
63 97 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
120 186 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
139 219 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
204 331 منطقه 1 زن مشهد مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
213 347 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
251 412 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
259 429 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
294 482 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
330 555 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
460 806 منطقه 1 زن مشهد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
613 1057 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
617 1067 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
661 1162 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
701 1233 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
812 1436 منطقه 1 زن تبریز مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
952 1693 منطقه 1 زن شیراز مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1050 1861 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
1366 2467 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
1419 2578 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
1725 3159 منطقه 1 زن شیراز مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
1798 3306 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
2002 3724 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
2042 3791 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
2072 3861 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
2286 4306 منطقه 1 زن مشهد مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
2312 4366 منطقه 1 زن تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
2794 5285 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
3223 6153 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
4176 8146 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم نمایش کارنامه
7581 16040 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
8832 19048 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
11946 27197 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
6 15 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
20 67 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
25 87 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
49 181 منطقه 2 مرد اردبیل مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
77 275 منطقه 2 مرد قزوین مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
118 423 منطقه 2 مرد نیشابور مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
161 556 منطقه 2 مرد کرج مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
213 741 منطقه 2 مرد اهواز مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
239 802 منطقه 2 زن زنجان مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
257 899 منطقه 2 زن اراک مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
304 1089 منطقه 2 مرد همدان مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
346 1254 منطقه 2 مرد بجنورد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
409 1503 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
461 1677 منطقه 2 زن قائم شهر مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
501 1842 منطقه 2 مرد ارومیه مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
588 2190 منطقه 2 زن آمل مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
670 2467 منطقه 2 مرد کرج مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
680 2505 منطقه 2 مرد بوشهر مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
709 2593 منطقه 2 مرد بندرانزلی مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
830 3023 منطقه 2 مرد اهواز مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
875 3176 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
947 3414 منطقه 2 زن گناباد مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
977 3510 منطقه 2 زن آمل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1053 3743 منطقه 2 مرد اراک مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1082 3841 منطقه 2 مرد ورامین مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1096 3900 منطقه 2 مرد ساری مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1115 3950 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
1353 4746 منطقه 2 مرد سمنان مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1378 4829 منطقه 2 مرد قم مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1565 5446 منطقه 2 مرد قائم شهر مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1724 5967 منطقه 2 مرد سیرجان مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
1771