چهارشنبه , تیر ۲۷ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 80157 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته نوع دوره کارنامه
8 11 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
17 28 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
145 230 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
180 293 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
37 131 منطقه 2 مرد بیرجند مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
50 184 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
79 280 منطقه 2 مرد قم مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
3 61 منطقه 3 مرد بستان آباد مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
10 235 منطقه 3 مرد میاندوآب مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
22 524 منطقه 3 مرد شهریار مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
178 291 منطقه 1 زن تهران مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
209 339 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
269 448 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
440 761 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
108 399 منطقه 2 مرد رشت مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
188 658 منطقه 2 مرد میانه مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
184 644 منطقه 2 مرد سامان مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
201 698 منطقه 2 مرد اهواز مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
112 1957 منطقه 3 مرد فردیس مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
123 2103 منطقه 3 مرد شهرقدس مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
455 797 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
490 860 منطقه 1 زن تهران مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
587 1016 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
223 765 منطقه 2 مرد یزد مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
252 853 منطقه 2 مرد سبزوار مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
281 1010 منطقه 2 مرد قم مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
338 1208 منطقه 2 مرد قزوین مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
354 1281 منطقه 2 مرد اراک مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
354 1281 منطقه 2 مرد اراک مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
24 553 منطقه 3 مرد بم مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
333 559 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1067 1889 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1982 3686 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
2114 3946 منطقه 1 مرد شاهین شهر مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
489 1797 منطقه 2 مرد نجف آباد مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
751 2756 منطقه 2 مرد یزد مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1078 3831 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
145 2395 منطقه 3 مرد دهاقان مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
190 2987 منطقه 3 مرد گچساران مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
237 3754 منطقه 3 زن انار مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
595 1031 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
956 1702 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1131 1996 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
335 1201 منطقه 2 مرد بوشهر مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
463 1690 منطقه 2 مرد ابهر مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
530 1970 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
683 2510 منطقه 2 مرد آباده مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
67 1233 منطقه 3 مرد خواف مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
97 1674 منطقه 3 مرد بم مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
286 4292 منطقه 3 مرد شهرقدس مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
917 1627 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1583 2886 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
2174 4080 منطقه 1 زن شیراز مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
942 3403 منطقه 2 زن بوشهر مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1337 4675 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1537 5356 منطقه 2 مرد آباده مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1366 4796 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1662 5743 منطقه 2 مرد کازرون مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
195 3077 منطقه 3 مرد کهنوج مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
424 6048 منطقه 3 مرد یاسوج مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
893 1582 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1758 3232 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
2223 4174 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
619 2267 منطقه 1 مرد بیرجند مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1182 4162 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1549 5386 منطقه 2 مرد سمنان مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
3304 10983 منطقه 2 مرد تربت حیدریه مهندسی مکانیک نوبت دوم کارنامه
361 5153 منطقه 3 مرد تربت جام مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
391 5562 منطقه 3 مرد پاوه مهندسی مکانیک روزانه کارنامه
1246 13257 منطقه 3