یکشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی سراسری 96 – 97  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 277129 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
257 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
774 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
802 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
844 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1080 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
2750 منطقه 1 مرد قرچک مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم کارنامه
2876 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2876 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3060 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3067 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3145 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
3450 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3451 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
3456 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
4184 منطقه 1 زن تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5060 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامه
5632 منطقه 1 زن تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
5726 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
5972 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5972 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
6119 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
6303 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
8173 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز نوبت دوم کارنامه
8697 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
10059 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
12533 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
12940 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نوبت دوم کارنامه
13030 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نوبت دوم کارنامه
13584 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
13861 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
14553 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
14573 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
16096 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
16776 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
18686 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
18865 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
19653 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
19974 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
21105 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
21624 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
21941 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
22869 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
23020 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی غیرانتفاعی کارنامه
23713 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
28285 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
31204 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
33164 منطقه 1 مرد تهرانسر مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
34525 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
258 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
326 منطقه 2 مرد ابهر مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
329 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
388 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
394 منطقه 2 مرد ارومیه مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
529 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
599 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1073 منطقه 2 مرد خنج مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1073 منطقه 2 مرد خنج مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1129 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1252 منطقه 2 زن کرج مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1348 منطقه 2 زن زنجان مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1675 منطقه 2 زن بابل مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1823 منطقه 2 مرد جهرم مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1845 منطقه 2 زن کرمانشاه مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1920 منطقه 2 زن اسلام شهر مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2190 منطقه 2 زن شهرکرد مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2195 منطقه 2 زن شهرکرد مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2523 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
2600 منطقه 2 مرد ساری مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
2601 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه