سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی سراسری 96 – 97  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 20780 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
257 421 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
774 1365 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
802 1414 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
844 1489 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1080 1911 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
2876 5446 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3067 5864 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3145 6016 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه نمایش کارنامه
3451 6603 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
3456 6613 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
4184 8171 منطقه 1 زن تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
5060 10186 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه نمایش کارنامه
5632 11472 منطقه 1 زن تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
5726 11716 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
5972 12194 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
5972 12194 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
6119 12538 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه نمایش کارنامه
6303 12983 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
8173 17480 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
8697 18696 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه نمایش کارنامه
10059 22167 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
12533 28756 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
12940 29911 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نوبت دوم نمایش کارنامه
13030 30175 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نوبت دوم نمایش کارنامه
13584 31631 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
13861 32422 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
14553 34367 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
14573 34430 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
16096 38719 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
16776 40734 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
18686 46479 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
18865 46980 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
19653 49573 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
19974 50564 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
21105 54195 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
21624 55898 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
21941 57011 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
22869 60265 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
23020 60749 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی غیرانتفاعی نمایش کارنامه
23713 63174 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
28285 78917 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
31204 89564 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
33164 96589 منطقه 1 مرد تهرانسر مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
34525 101234 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
258 902 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
326 1153 منطقه 2 مرد ابهر مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
329 1166 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
388 1414 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
394 1436 منطقه 2 مرد ارومیه مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
529 1966 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
599 2232 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1129 3996 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1348 4736 منطقه 2 زن زنجان مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
1675 5793 منطقه 2 زن بابل مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1845 6402 منطقه 2 زن کرمانشاه مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
2195 7532 منطقه 2 زن شهرکرد مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
2523 8500 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
2600 8787 منطقه 2 مرد ساری مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
2601 8800 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
3131 10431 منطقه 2 زن ارومیه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
3659 12051 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه نمایش کارنامه
3709 12216 منطقه 2 زن مراغه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
4005 13144 منطقه 2 زن اراک مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه نمایش کارنامه
4157 13584 منطقه 2 زن رشت مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
4415 14360 منطقه 2 زن همدان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه نمایش کارنامه