سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 20772 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
257 421 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
774 1365 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
802 1414 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
844 1489 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1080 1911 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
2876 5446 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3067 5864 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3145 6016 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه نمایش کارنامه
3451 6603 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
3456 6613 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
4184 8171 منطقه 1 زن تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
5060 10186 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه نمایش کارنامه
5632 11472 منطقه 1 زن تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
5726 11716 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
5972 12194 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
5972 12194 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
6119 12538 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه نمایش کارنامه
6303 12983 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
8173 17480 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز نوبت دوم نمایش کارنامه
8697 18696 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه نمایش کارنامه
10059 22167 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
12533 28756 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
12940 29911 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نوبت دوم نمایش کارنامه
13030 30175 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نوبت دوم نمایش کارنامه
13584 31631 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
13861 32422 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
14553 34367 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
14573 34430 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
16096 38719 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
16776 40734 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
18686 46479 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
18865 46980 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
19653 49573 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
19974 50564 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
21105 54195 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی نمایش کارنامه
21624 55898 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
21941 57011 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
22869 60265 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
23020 60749 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی غیرانتفاعی نمایش کارنامه
23713 63174 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی نمایش کارنامه
28285 78917 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
31204 89564 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
33164 96589 منطقه 1 مرد تهرانسر مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
34525 101234 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی نمایش کارنامه
258 902 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
326 1153 منطقه 2 مرد ابهر مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
329 1166 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
388 1414 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
394 1436 منطقه 2 مرد ارومیه مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
529 1966 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
599 2232 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1129 3996 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1348 4736 منطقه 2 زن زنجان مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
1675 5793 منطقه 2 زن بابل مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1845 6402 منطقه 2 زن کرمانشاه مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
2195 7532 منطقه 2 زن شهرکرد مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه نمایش کارنامه
2523 8500 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
2600 8787 منطقه 2 مرد ساری مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
2601 8800 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
3131 10431 منطقه 2 زن ارومیه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
3659 12051 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه نمایش کارنامه
3709 12216 منطقه 2 زن مراغه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
4005 13144 منطقه 2 زن اراک مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه نمایش کارنامه
4157 13584 منطقه 2 زن رشت مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه نمایش کارنامه
4415 14360 منطقه 2 زن همدان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه نمایش کارنامه