شنبه , مرداد ۲۷ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 270427 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
223 منطقه 2 مرد یزد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
751 منطقه 2 مرد یزد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1267 منطقه 2 مرد یزد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1168 منطقه 3 مرد یزد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
424 منطقه 3 مرد یاسوج مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
6685 منطقه 3 مرد همدان مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
6687 منطقه 3 مرد همدان مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
23590 منطقه 2 مرد همدان مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
8030 منطقه 2 مرد همدان مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1380 منطقه 2 مرد همدان مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
7350 منطقه 1 مرد نیشابور مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
2032 منطقه 3 مرد نیشابور مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
11200 منطقه 2 مرد نهاوند مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
489 منطقه 2 مرد نجف آباد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
4119 منطقه 2 مرد نجف آباد مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
10376 منطقه 2 مرد نجف آباد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
3952 منطقه 3 مرد میناب مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
188 منطقه 2 مرد میانه مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
2294 منطقه 2 مرد میانه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
10 منطقه 3 مرد میاندوآب مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
832 منطقه 3 مرد میاندوآب مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1357 منطقه 3 مرد مهریز مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
12585 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه روزانه کارنامه
10750 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
11782 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
19354 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1710 منطقه 3 مرد ملارد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
209 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
595 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
893 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1758 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2223 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
22577 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
35321 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند نوبت دوم کارنامه
15860 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
145 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
12907 منطقه 2 مرد مرودشت مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه روزانه کارنامه
3919 منطقه 1 مرد مرند مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
10652 منطقه 2 مرد مراغه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
5650 منطقه 2 مرد محلات مهندسی مکانیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
530 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1310 منطقه 2 زن لاهیجان مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
6938 منطقه 2 زن لاهیجان مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
5351 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی مکانیک دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
13783 منطقه 2 مرد گلپایگان مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1182 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
190 منطقه 3 مرد گچساران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
195 منطقه 3 مرد کهنوج مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1136 منطقه 2 زن کرمانشاه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2488 منطقه 2 مرد کرمانشاه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
3249 منطقه 2 زن کرمانشاه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
6354 منطقه 2 مرد کرمانشاه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
7015 منطقه 2 مرد کرمانشاه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
50 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1337 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1680 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک پردیس شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
2960 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک پردیس شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
2965 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
5937 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1664 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
15723 منطقه 1 زن کرج مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1113 منطقه 2 زن کرج مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1420 منطقه 2 مرد کرج مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
2050 منطقه 2 مرد کرج مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
2160 منطقه 2 مرد کرج مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
6571 منطقه 2 زن کرج مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
3967 منطقه 2 مرد کرج مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
9321 منطقه 1 زن کرج مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
2940 منطقه 2 مرد کرج مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان روزانه کارنامه