سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20762 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1593 5542 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
2128 7674 منطقه 1 زن تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
2382 8714 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
2617 9593 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
2848 10545 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
3076 11496 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
3168 11900 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3294 12395 منطقه 1 زن مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
3364 12722 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
3392 12850 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
4640 17906 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
4897 19064 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
5012 19570 منطقه 1 مرد ارومیه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
5225 20480 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
5257 20625 منطقه 1 مرد اهواز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
5413 21346 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
5623 22223 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
5811 23189 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
6143 24534 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
8035 33030 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
1673 3979 منطقه 2 مرد گناباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
1939 4583 منطقه 2 زن بناب پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3184 7655 منطقه 2 زن ورامین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
3240 7788 منطقه 2 مرد بابل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
4058 9776 منطقه 2 مرد یزد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
4085 9818 منطقه 2 زن رشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
4145 9976 منطقه 2 مرد نهاوند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
4470 10772 منطقه 2 زن قم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
4476 10785 منطقه 2 مرد لاهیجان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
4497 10828 منطقه 2 مرد کاشمر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
4610 11082 منطقه 2 زن گرگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
4813 11538 منطقه 2 مرد تربت حیدریه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
5068 12163 منطقه 2 مرد سبزوار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
5128 12320 منطقه 2 مرد خوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
5511 13280 منطقه 2 زن قزوین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
5576 13430 منطقه 2 زن لاهیجان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
5584 13447 منطقه 2 مرد گلپایگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
5601 13497 منطقه 2 مرد کرمان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
5639 13582 منطقه 2 زن دامغان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
5871 14135 منطقه 2 مرد عجب شیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
6361 15403 منطقه 2 مرد ارومیه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
6606 16043 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
6649 16176 منطقه 2 مرد آق قلا پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
6770 16485 منطقه 2 زن کاشان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
7188 17550 منطقه 2 زن کرمان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
7603 18645 منطقه 2 زن رودسر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
7689 18885 منطقه 2 زن شهریار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
7891 19415 منطقه 2 زن اسلام شهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
7904 19453 منطقه 2 زن قم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
8623 21302 منطقه 2 مرد مرند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
8700 21503 منطقه 2 مرد نجف آباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
8843 21870 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
8983 22223 منطقه 2 مرد قوچان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
9132 22599 منطقه 2 مرد کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
9179 22717 منطقه 2 زن سمنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
9667 24035 منطقه 2 زن یزد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
10294 25621 منطقه 2 مرد قزوین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
11140 27734 منطقه 2 زن گرگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان نمایش کارنامه
11607 28909 منطقه 2 مرد اسلام شهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
11759 29292 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
12223 30503 منطقه 2 زن سمنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
12376 30885 منطقه 2 زن استهبان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
13437 33488 منطقه 2 مرد سمنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
25898 66109 منطقه 2 مرد بندرعباس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
896 6021 منطقه 3 مرد بوکان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
1008 6577