یکشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 277123 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1593 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1959 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
2128 منطقه 1 زن تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2382 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2555 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
2599 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
2617 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
2705 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
2848 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
2940 منطقه 1 مرد پیرانشهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
2985 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3076 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
3114 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3168 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
3294 منطقه 1 زن مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
3364 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3392 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
4212 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
4460 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
4640 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
4897 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
5001 منطقه 1 زن لاهیجان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
5012 منطقه 1 مرد ارومیه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
5029 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
5225 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5257 منطقه 1 مرد اهواز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5277 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
5405 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
5413 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
5597 منطقه 1 زن تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
5623 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
5811 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
5927 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
6061 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
6143 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
6143 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
6169 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
6774 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
6849 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
6860 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل آباده) روزانه کارنامه
7216 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل آباده) روزانه کارنامه
7373 منطقه 1 زن بم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
8035 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
8245 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل لامرد) روزانه کارنامه
8260 منطقه 1 زن یزد پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
8289 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
8932 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (محل تحصیل بندرلنگه) روزانه کارنامه
9368 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل لامرد) روزانه کارنامه
9377 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
9607 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشکده علوم پزشکی سیرجان روزانه کارنامه
10049 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
10302 منطقه 1 مرد قوچان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(محل تحصیل شیروان) روزانه کارنامه
10472 منطقه 1 زن تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
10624 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
11753 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
14527 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
15783 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
15783 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
72864 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
0 منطقه 2 زن بهشهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری(محل تحصیل بهشهر) روزانه کارنامه
1673 منطقه 2 مرد گناباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1939 منطقه 2 زن بناب پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
3114 منطقه 2 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3184 منطقه 2 زن ورامین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3240 منطقه 2 مرد بابل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3380 منطقه 2 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3488 منطقه 2 مرد مریوان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
3690 منطقه 2 مرد ارومیه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
3758 منطقه 2 زن خوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه