سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری
آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20770 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1593 5542 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
2128 7674 منطقه 1 زن تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
2382 8714 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
2617 9593 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
2848 10545 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
3076 11496 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
3168 11900 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3294 12395 منطقه 1 زن مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
3364 12722 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
3392 12850 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
4640 17906 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
4897 19064 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
5012 19570 منطقه 1 مرد ارومیه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
5225 20480 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
5257 20625 منطقه 1 مرد اهواز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
5413 21346 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
5623 22223 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
5811 23189 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
6143 24534 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
8035 33030 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
1673 3979 منطقه 2 مرد گناباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
1939 4583 منطقه 2 زن بناب پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3184 7655 منطقه 2 زن ورامین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
3240 7788 منطقه 2 مرد بابل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
4058 9776 منطقه 2 مرد یزد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
4085 9818 منطقه 2 زن رشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
4145 9976 منطقه 2 مرد نهاوند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
4470 10772 منطقه 2 زن قم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
4476 10785 منطقه 2 مرد لاهیجان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
4497 10828 منطقه 2 مرد کاشمر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
4610 11082 منطقه 2 زن گرگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
4813 11538 منطقه 2 مرد تربت حیدریه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
5068 12163 منطقه 2 مرد سبزوار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
5128 12320 منطقه 2 مرد خوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
5511 13280 منطقه 2 زن قزوین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
5576 13430 منطقه 2 زن لاهیجان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
5584 13447 منطقه 2 مرد گلپایگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
5601 13497 منطقه 2 مرد کرمان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
5639 13582 منطقه 2 زن دامغان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
5871 14135 منطقه 2 مرد عجب شیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
6361 15403 منطقه 2 مرد ارومیه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
6606 16043 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
6649 16176 منطقه 2 مرد آق قلا پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
6770 16485 منطقه 2 زن کاشان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
7188 17550 منطقه 2 زن کرمان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
7603 18645 منطقه 2 زن رودسر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
7689 18885 منطقه 2 زن شهریار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
7891 19415 منطقه 2 زن اسلام شهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
7904 19453 منطقه 2 زن قم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
8623 21302 منطقه 2 مرد مرند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
8700 21503 منطقه 2 مرد نجف آباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
8843 21870 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
8983 22223 منطقه 2 مرد قوچان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
9132 22599 منطقه 2 مرد کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
9179 22717 منطقه 2 زن سمنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
9667 24035 منطقه 2 زن یزد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
10294 25621 منطقه 2 مرد قزوین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
11140 27734 منطقه 2 زن گرگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان نمایش کارنامه
11607 28909 منطقه 2 مرد اسلام شهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
11759 29292 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
12223 30503 منطقه 2 زن سمنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
12376 30885 منطقه 2 زن استهبان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
13437 33488 منطقه 2 مرد سمنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه نمایش کارنامه
25898 66109 منطقه 2 مرد بندرعباس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه نمایش کارنامه
896 6021 منطقه 3 مرد بوکان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
1008 6577