سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20761 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 2 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
2 4 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
3 8 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
4 11 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
5 15 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
6 18 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
7 20 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
13 33 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
17 45 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
20 48 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
25 69 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
37 100 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
39 111 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
39 85 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
40 40 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
41 114 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
41 89 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
52 107 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
63 175 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
65 181 منطقه 1 زن تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
82 247 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
100 301 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
105 985 منطقه 1 زن دهاقان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
111 334 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
112 338 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
121 368 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
133 402 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
140 411 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
163 361 منطقه 1 مرد چالوس پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
172 516 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
178 1416 منطقه 1 مرد سراب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه نمایش کارنامه
180 544 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
201 614 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
275 871 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
311 995 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
313 1000 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
315 1004 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
344 767 منطقه 1 مرد قائم شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
370 1169 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
427 1383 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
451 1444 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
843 2746 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه نمایش کارنامه
880 2867 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه نمایش کارنامه
1 1 منطقه 2 مرد سیرجان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
2 3 منطقه 2 مرد بابل پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
3 5 منطقه 2 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
6 13 منطقه 2 مرد مرودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
8 16 منطقه 2 مرد بیرجند پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
11 135 منطقه 2 مرد شیروان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
11 28 منطقه 2 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
29 62 منطقه 2 مرد نیشابور پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
40 88 منطقه 2 مرد همدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
81 177 منطقه 2 مرد فومن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
82 178 منطقه 2 مرد اهواز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
83 183 منطقه 2 مرد همدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
88 190 منطقه 2 مرد شاهین شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
106 224 منطقه 2 مرد اهواز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
109 229 منطقه 2 مرد کازرون پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
126 281 منطقه 2 مرد کرمانشاه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
128 284 منطقه 2 فرخ شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
145 318 منطقه 2 مرد گناباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
177 399 منطقه 2 مرد فریدون کنار پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه نمایش کارنامه
192 453 منطقه 2 مرد بابل پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه نمایش کارنامه
210 489 منطقه 2 مرد ارومیه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
211 492 منطقه 2 مرد بابل پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه نمایش کارنامه
218 501