یکشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 277130 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
25 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
42 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
62 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
110 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
137 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
191 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
221 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
227 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
319 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
351 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
417 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
464 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
631 منطقه 1 زن شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
665 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
667 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
725 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
762 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
785 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
934 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
939 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1218 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1486 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1729 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1764 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2185 منطقه 1 زن تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
2270 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2730 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2776 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
3301 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4011 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5160 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5268 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5268 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5804 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6372 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
6720 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
7 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
10 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
23 منطقه 2 مرد همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
59 منطقه 2 مرد بوشهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
68 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
71 منطقه 2 مرد آمل مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
89 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
90 منطقه 2 زن نور مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
131 منطقه 2 مرد اردبیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
141 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
153 منطقه 2 مرد ساوه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
190 منطقه 2 مرد مراغه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
209 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
216 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
232 منطقه 2 مرد خمینی شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
275 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
301 منطقه 2 مرد خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
308 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
324 منطقه 2 مرد ساوه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
356 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
391 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
452 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
536 منطقه 2 زن مرند مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
778 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
783 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
857 منطقه 2 زن خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1145 منطقه 2 مرد قم مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1221 منطقه 2 مرد شهرضا مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1276 منطقه 2 مرد رامسر مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1369 منطقه 2 زن زنجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1383 منطقه 2 زن شاهین شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1442 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه