سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 20773 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 1 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
25 38 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
42 66 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
62 96 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
110 169 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
137 216 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
191 309 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
221 358 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
227 370 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
319 530 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
351 590 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
417 712 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
464 810 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
631 1103 منطقه 1 زن شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
665 1170 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
667 1173 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
725 1274 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
762 9313 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
785 1385 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
934 1659 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
939 1667 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1218 2157 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1486 2703 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1729 3165 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
1764 3241 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
2185 4110 منطقه 1 زن تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
2270 4272 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
2730 5171 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
3301 6296 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
4011 7814 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
5160 10417 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
5268 10635 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
5268 10635 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
5804 11863 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
6372 13144 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
7 20 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
10 34 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
23 79 منطقه 2 مرد همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
59 217 منطقه 2 مرد بوشهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
68 250 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
71 253 منطقه 2 مرد آمل مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
89 322 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
90 325 منطقه 2 زن نور مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
131 458 منطقه 2 مرد اردبیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
141 494 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
153 540 منطقه 2 مرد ساوه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
190 662 منطقه 2 مرد مراغه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
209 721 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
216 751 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
232 786 منطقه 2 مرد خمینی شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
275 995 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
301 1083 منطقه 2 مرد خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
308 1098 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
324 1151 منطقه 2 مرد ساوه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
356 1291 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
391 1423 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
452 1646 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
536 1990 منطقه 2 زن مرند مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
778 2845 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
783 2873 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
857 3125 منطقه 2 زن خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1145 4052 منطقه 2 مرد قم مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1221 4287 منطقه 2 مرد شهرضا مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1276 4471 منطقه 2 مرد رامسر مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1383 4839 منطقه 2 زن شاهین شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه