سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20758 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
28 73 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
47 127 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
81 246 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
103 309 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
109 328 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
135 404 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
137 407 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
147 431 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
178 537 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
206 625 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
206 625 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
229 695 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
294 935 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
334 1064 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
353 1125 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
396 1267 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
450 1437 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
489 1584 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
532 1695 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
562 1782 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه نمایش کارنامه
684 2205 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
762 2460 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
776 2514 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه نمایش کارنامه
781 2545 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
795 2592 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
834 2722 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه نمایش کارنامه
889 2890 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
1038 2441 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
1207 4047 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه نمایش کارنامه
1211 4064 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه نمایش کارنامه
37 80 منطقه 2 زن گرگان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
91 194 منطقه 2 مرد اردبیل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
112 236 منطقه 2 زن رشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
154 339 منطقه 2 مرد کرمانشاه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
155 340 منطقه 2 مرد نجف آباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
162 360 منطقه 2 مرد بیرجند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
171 378 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
198 466 منطقه 2 مرد سبزوار دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
225 515 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
273 636 منطقه 2 مرد زنجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
284 656 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
332 748 منطقه 2 مرد قوچان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
357 798 منطقه 2 مرد بروجرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
363 812 منطقه 2 مرد کاشان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
372 828 منطقه 2 مرد بروجن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
401 904 منطقه 2 زن اهواز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
443 1004 منطقه 2 زن بندرانزلی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
506 1167 منطقه 2 زن فارسان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
508 1179 منطقه 2 مرد بناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
641 1505 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
685 1607 منطقه 2 زن گناباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
688 1611 منطقه 2 زن بندرعباس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
688 1611 منطقه 2 زن رفسنجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
692 1616 منطقه 2 مرد میانه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
729 1718 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
781 1828 منطقه 2 زن اردبیل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
831 1929 منطقه 2 مرد قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
860 2006 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
870 2031 منطقه 2 زن جهرم دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
877 2045 منطقه 2 مرد اسلام شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
951 2235 منطقه 2 مرد اردکان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
969 2282 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
1095 2581 منطقه 2 زن کرمانشاه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه نمایش کارنامه
1133 2671 منطقه 2 مرد مرند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
1159 2737 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه نمایش کارنامه