چهارشنبه , تیر ۲۷ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 80162 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته نوع دوره کارنامه
234 1950 منطقه 3 مرد یاسوج دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
518 3689 منطقه 3 زن خرامه دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
521 3696 منطقه 3 زن سپیدان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
198 1557 منطقه 3 مرد شیروان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
203 1598 منطقه 3 مرد سرایان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
475 3494 منطقه 3 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
988 6489 منطقه 3 زن پردیس دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1015 6618 منطقه 3 مرد ابرکوه دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
77 713 منطقه 3 مرد اشنویه دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
152 1262 منطقه 3 مرد هریس دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
305 2452 منطقه 3 زن نقده دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
622 4421 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
901 6042 منطقه 3 مرد تایباد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
168 1337 منطقه 3 زن جیرفت دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1028 6677 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
229 1897 منطقه 3 زن شهربابک دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
381 2911 منطقه 3 مرد جیرفت دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1431 8773 منطقه 3 مرد گچساران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1504 9205 منطقه 3 مرد کامیاران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
572 4030 منطقه 3 مرد اسلام شهر دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
883 5950 منطقه 3 زن تاکستان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
708 4950 منطقه 3 مرد میانه دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
850 5755 منطقه 3 مرد ماکو دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
378 2896 منطقه 3 مرد کوهدشت دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
424 3178 منطقه 3 مرد جوانرود دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
761 5284 منطقه 3 زن سرپل ذهاب دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1302 8062 منطقه 3 زن تنکابن دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1399 8630 منطقه 3 زن تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1315 8147 منطقه 3 مرد ملایر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
406 3060 منطقه 3 مرد شوشتر دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1321 8175 منطقه 3 مرد سقز دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
640 4550 منطقه 3 زن باغ ملک دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
422 3166 منطقه 3 مرد ماهشهر دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1307 8102 منطقه 3 مرد مشکین شهر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1318 8167 منطقه 3 مرد مشکین شهر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
888 5987 منطقه 3 مرد گنبد دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1148 7264 منطقه 3 مرد گالیکش دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1285 7986 منطقه 3 زن آزادشهر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1371 8441 منطقه 3 مرد فریمان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1302 8062 منطقه 3 زن یاسوج دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1313 8137 منطقه 3 زن فردوس دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
22 254 منطقه 3 مرد شوشتر دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
84 796 منطقه 3 مرد ملارد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
334 2618 منطقه 3 زن کرج دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
35 348 منطقه 3 مرد جیرفت دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
63 583 منطقه 3 زن آبادان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
448 3318 منطقه 3 مرد تاکستان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
195 1525 منطقه 3 مرد دهاقان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
284 656 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
401 904 منطقه 2 زن اهواز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
688 1611 منطقه 2 زن بندرعباس دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
870 2031 منطقه 2 زن جهرم دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
162 360 منطقه 2 مرد بیرجند دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
332 748 منطقه 2 مرد قوچان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
688 1611 منطقه 2 زن رفسنجان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
7775 19104 منطقه 2 زن زاهدان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
555 1285 منطقه 2 مرد ساری دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
685 1607 منطقه 2 زن گناباد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1363 3234 منطقه 2 زن ساری دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1649 3917 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
508 1179 منطقه 2 مرد بناب دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
641 1505 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
781 1828 منطقه 2 زن اردبیل دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1357 3224 منطقه 2 زن گرگان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1705 4042 منطقه 2 مرد سبزوار دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1747 4135 منطقه 2 زن دامغان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1747 4135 منطقه 2 زن دامغان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
2068 4864 منطقه 2 مرد خوی دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
729 1718 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
2080 4886