چهارشنبه , تیر ۲۷ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 80158 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته نوع دوره کارنامه
1444 4974 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1597 5565 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1673 3979 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1819 4295 منطقه 2 مرد تفت دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1039 6721 منطقه 2 مرد کاشمر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1302 8062 منطقه 3 زن یاسوج دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1313 8137 منطقه 3 زن فردوس دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1427 3375 منطقه 2 مرد همدان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
2413 5736 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
2413 5736 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
2466 5871 منطقه 2 زن تربت حیدریه دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
2509 5998 منطقه 2 مرد ملایر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1315 8147 منطقه 3 مرد ملایر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1321 8175 منطقه 3 مرد سقز دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
103 309 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
206 625 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
489 1584 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
162 360 منطقه 2 مرد بیرجند دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
332 748 منطقه 2 مرد قوچان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
688 1611 منطقه 2 زن رفسنجان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
7775 19104 منطقه 2 زن زاهدان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
198 1557 منطقه 3 مرد شیروان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
203 1598 منطقه 3 مرد سرایان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
685 1607 منطقه 2 زن گناباد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
378 1192 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
580 1850 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1209 4054 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1219 4088 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1357 3224 منطقه 2 زن گرگان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1705 4042 منطقه 2 مرد سبزوار دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1747 4135 منطقه 2 زن دامغان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1747 4135 منطقه 2 زن دامغان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
2068 4864 منطقه 2 مرد خوی دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
2080 4886 منطقه 2 زن قم دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
622 4421 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
901 6042 منطقه 3 مرد تایباد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1028 6677 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1295 4363 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1406 4791 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1450 3421 منطقه 2 مرد ساری دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1644 3910 منطقه 2 مرد بهشهر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1862 4403 منطقه 2 مرد قائم شهر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1307 8102 منطقه 3 مرد مشکین شهر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1318 8167 منطقه 3 مرد مشکین شهر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1089 3620 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1645 5725 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1645 5725 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1648 5736 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
2434 5799 منطقه 2 مرد قم دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
2548 6079 منطقه 2 زن تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
888 5987 منطقه 3 مرد گنبد دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1148 7264 منطقه 3 مرد گالیکش دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1285 7986 منطقه 3 زن آزادشهر دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1371 8441 منطقه 3 مرد فریمان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
684 2205 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
762 2460 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
795 2592 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
729 1718 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
951 2235 منطقه 2 مرد اردکان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
969 2282 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
168 1337 منطقه 3 زن جیرفت دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
229 1897 منطقه 3 زن شهربابک دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
381 2911 منطقه 3 مرد جیرفت دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
860 2006 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
334 1064 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
284 656 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
401 904 منطقه 2 زن اهواز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
688 1611 منطقه 2 زن بندرعباس دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
870 2031 منطقه 2 زن جهرم دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
234