سه شنبه , تیر ۲۶ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 96 – 97

نمونه کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری دولتی 96 – 97

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 78313 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته نوع دوره کارنامه
1593 5542 منطقه 1 مرد تهران پرستاری روزانه کارنامه
1959 6978 منطقه 1 زن شیراز پرستاری روزانه کارنامه
2128 7674 منطقه 1 زن تبریز پرستاری روزانه کارنامه
2382 8714 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری روزانه کارنامه
2599 9521 منطقه 1 زن شیراز پرستاری روزانه کارنامه
2617 9593 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری روزانه کارنامه
2705 9945 منطقه 1 زن شیراز پرستاری روزانه کارنامه
2848 10545 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری روزانه کارنامه
2985 11117 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری روزانه کارنامه
3076 11496 منطقه 1 زن تهران پرستاری روزانه کارنامه
3114 11687 منطقه 1 زن شیراز پرستاری روزانه کارنامه
3168 11900 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری روزانه کارنامه
3294 12395 منطقه 1 زن مشهد پرستاری روزانه کارنامه
3364 12722 منطقه 1 زن تهران پرستاری روزانه کارنامه
3392 12850 منطقه 1 زن تهران پرستاری روزانه کارنامه
4460 17182 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری روزانه کارنامه
4640 17906 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری روزانه کارنامه
4897 19064 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری روزانه کارنامه
5012 19570 منطقه 1 مرد ارومیه پرستاری روزانه کارنامه
5225 20480 منطقه 1 مرد تهران پرستاری روزانه کارنامه
5257 20625 منطقه 1 مرد اهواز پرستاری روزانه کارنامه
5277 20744 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری روزانه کارنامه
5405 21302 منطقه 1 زن تهران پرستاری پردیس خودگردان کارنامه
5413 21346 منطقه 1 زن تهران پرستاری روزانه کارنامه
5623 22223 منطقه 1 مرد تهران پرستاری روزانه کارنامه
5811 23189 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری روزانه کارنامه
5927 23621 منطقه 1 زن تهران پرستاری پردیس خودگردان کارنامه
6143 24534 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری روزانه کارنامه
6143 24534 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری روزانه کارنامه
6169 24641 منطقه 1 زن شیراز پرستاری روزانه کارنامه
6774 27402 منطقه 1 زن تهران پرستاری پردیس خودگردان کارنامه
6849 27734 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری روزانه کارنامه
6860 27789 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری روزانه کارنامه
7216 29292 منطقه 1 زن شیراز پرستاری روزانه کارنامه
7373 34893 منطقه 1 زن بم پرستاری روزانه کارنامه
8035 33030 منطقه 1 زن تهران پرستاری روزانه کارنامه
8245 34028 منطقه 1 زن شیراز پرستاری روزانه کارنامه
8289 34266 منطقه 1 مرد تهران پرستاری پردیس خودگردان کارنامه
9368 39129 منطقه 1 زن شیراز پرستاری روزانه کارنامه
9377 39164 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری روزانه کارنامه
9607 40349 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری روزانه کارنامه
10049 42521 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری پردیس خودگردان کارنامه
10302 10302 منطقه 1 مرد قوچان پرستاری روزانه کارنامه
10472 44680 منطقه 1 زن تبریز پرستاری پردیس خودگردان کارنامه
10624 45465 منطقه 1 زن تهران پرستاری پردیس خودگردان کارنامه
11753 51211 منطقه 1 مرد تهران پرستاری پردیس خودگردان کارنامه
14527 65485 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری روزانه کارنامه
72864 450490 منطقه 1 مرد تهران پرستاری پردیس خودگردان کارنامه
1673 3979 منطقه 2 مرد گناباد پرستاری روزانه کارنامه
1939 4583 منطقه 2 زن بناب پرستاری روزانه کارنامه
3184 7655 منطقه 2 زن ورامین پرستاری روزانه کارنامه
3240 7788 منطقه 2 مرد بابل پرستاری روزانه کارنامه
3488 8399 منطقه 2 مرد مریوان پرستاری روزانه کارنامه
3758 9066 منطقه 2 زن خوی پرستاری پردیس خودگردان کارنامه
3835 9256 منطقه 2 مرد مرند پرستاری پردیس خودگردان کارنامه
4058 9776 منطقه 2 مرد یزد پرستاری روزانه کارنامه
4085 9818 منطقه 2 زن رشت پرستاری روزانه کارنامه
4145 9976 منطقه 2 مرد نهاوند پرستاری روزانه کارنامه
4470 10772 منطقه 2 زن قم پرستاری روزانه کارنامه
4476 10785 منطقه 2 مرد لاهیجان پرستاری روزانه کارنامه
4497 10828 منطقه 2 مرد کاشمر پرستاری روزانه کارنامه
4610 11082 منطقه 2 زن گرگان پرستاری روزانه کارنامه
4813 11538 منطقه 2 مرد تربت حیدریه پرستاری روزانه کارنامه
5068 12163 منطقه 2 مرد سبزوار پرستاری روزانه کارنامه
5128 12320 منطقه 2 مرد خوی پرستاری روزانه کارنامه
5511 13280 منطقه 2 زن قزوین پرستاری روزانه کارنامه
5576 13430 منطقه 2 زن لاهیجان پرستاری روزانه کارنامه
5584 13447 منطقه 2 مرد گلپایگان پرستاری روزانه کارنامه
5601 13497 منطقه 2 مرد کرمان پرستاری روزانه کارنامه
5639 13582 منطقه 2 زن دامغان پرستاری