سه شنبه , اردیبهشت ۴ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 95 – 96

نمونه کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری دولتی 95 – 96

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

رشته پرستاری ازجمله رشته هایی است که در گروه علوم تجربی و در شاخه پزشکی داوطلبان زیادی را به سمت دانشکده های پرستاری می کشاند. تعریفی که می توانیم از رشته پرستاری در نظر بگیریم این است که پرستار یک عضو بسیار مهم در تیم پزشکی است که از جمله نقش های او ، نقش حمایتی ، اموزشی ، مراقبت و پرستاری از بیمار ، هماهنگی بین بیمار و پزشک بیمار و… رامی توانیم نام ببریم. در کشور ایران حدود 30 دانشکده پرستاری مشغول تربیت پرستاران متخصص می باشند. لازم به ذکر است که شما داوطلبان در هنگام انتخاب رشته توجه به تراز و کارنامه قبولی سال قبل رشته پرستاری کمک فراوانی به انتخاب رشته بهترشما خواهد کرد به همین خاطر مرکز ایران مشاوره در ادامه کارنامه و رتبه قبولی پرستاری سراسری 95 – 96 را برایتان فراهم نموده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2827 رتبه کشوری : 8982
نام درس درصد
ادبیات فارسی 68%
عربی 77%
معارف 73%
زبان 41%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 43%
زیست شناسی 52%
فیزیک 31%
شیمی 29%

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6644 رتبه کشوری : 14101

نام درس درصد
ادبیات فارسی 54%
عربی 67%
معارف 49%
زبان 0%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 39%
زیست شناسی 62%
فیزیک 52%
شیمی 25%

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران– روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1372 رتبه کشوری : 4097
نام درس درصد
ادبیات فارسی 42%
عربی 69%
معارف 96%
زبان 53%
زمین شناسی 32%
ریاضیات 43%
زیست شناسی 56%
فیزیک 63%
شیمی 10%

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران– روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4202 رتبه کشوری : 8820

نام درس درصد
ادبیات فارسی 46%
عربی 78%
معارف 72%
زبان 42%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 49%
زیست شناسی 55%
فیزیک 48%
شیمی 37%

 

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی ایران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3806 رتبه کشوری : 12367
نام درس درصد
ادبیات فارسی 46%
عربی 33%
معارف 61%
زبان 62%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 43%
زیست شناسی 48%
فیزیک 43%
شیمی 42%

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی ایران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6584 رتبه کشوری : 13991

نام درس درصد
ادبیات فارسی 57%
عربی 23%
معارف 62%
زبان 77%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 27%
زیست شناسی 53%
فیزیک 54%
شیمی 25%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4979 رتبه کشوری : 10491

نام درس درصد
ادبیات فارسی 85%
عربی 42%
معارف 83%
زبان 8%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 41%
زیست شناسی 48%
فیزیک 39%
شیمی 18%

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی همدان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3299 رتبه کشوری : 6925
نام درس درصد
ادبیات فارسی 72%
عربی 60%
معارف 70%
زبان 68%
زمین شناسی 24%
ریاضیات 46%
زیست شناسی 38%
فیزیک 26%
شیمی 29%

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی همدان – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4815 رتبه کشوری : 21611

نام درس درصد
ادبیات فارسی 41%
عربی 49%
معارف 42%
زبان 61%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 39%
زیست شناسی 22%
فیزیک 58%
شیمی 27%

 

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی تبریز – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2324 رتبه کشوری : 7206
نام درس درصد
ادبیات فارسی 52%
عربی 54%
معارف 68%
زبان 48%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 50%
زیست شناسی 60%
فیزیک 45%
شیمی 39%

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی تبریز – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7741 رتبه کشوری : 16449

نام درس درصد
ادبیات فارسی 62%
عربی 60%
معارف 59%
زبان 46%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 32%
زیست شناسی 36%
فیزیک 37%
شیمی 42%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی کاشان – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7038 رتبه کشوری : 24273
نام درس درصد
ادبیات فارسی 44%
عربی 49%
معارف 44%
زبان 40%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 34%
زیست شناسی 39%
فیزیک 30%
شیمی 31%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی کاشان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 12602 رتبه کشوری : 27006

نام درس درصد
ادبیات فارسی 39%
عربی 82%
معارف 54%
زبان 28%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 35%
زیست شناسی 32%
فیزیک 26%
شیمی 14%

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی شاهرود – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6877 رتبه کشوری : 23659
نام درس درصد
ادبیات فارسی 48%
عربی 46%
معارف 60%
زبان 26%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 25%
زیست شناسی 35%
فیزیک 32%
شیمی 29%

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی شاهرود – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 16383 رتبه کشوری : 35514

نام درس درصد
ادبیات فارسی 41%
عربی 35%
معارف 42%
زبان 61%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 22%
زیست شناسی 41%
فیزیک 38%
شیمی 15%

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی زنجان – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7770 رتبه کشوری : 27158
نام درس درصد
ادبیات فارسی 50%
عربی 29%
معارف 54%
زبان -4%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 20%
زیست شناسی 51%
فیزیک 22%
شیمی 38%

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی زنجان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 14273 رتبه کشوری : 30792

نام درس درصد
ادبیات فارسی 49%
عربی 31%
معارف 72%
زبان 66%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 23%
زیست شناسی 28%
فیزیک 20%
شیمی 19%

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی اردبیل – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6101 رتبه کشوری : 20701
نام درس درصد
ادبیات فارسی 53%
عربی 52%
معارف 45%
زبان 38%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 50%
زیست شناسی 26%
فیزیک 53%
شیمی 15%

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی اردبیل – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 10776 رتبه کشوری : 23062

نام درس درصد
ادبیات فارسی 63%
عربی 39%
معارف 48%
زبان 82%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 26%
زیست شناسی 36%
فیزیک 18%
شیمی 36%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی البرز- کرج  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5729 رتبه کشوری : 12094
نام درس درصد
ادبیات فارسی 62%
عربی 34%
معارف 66%
زبان 73%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 36%
زیست شناسی 52%
فیزیک 30%
شیمی 35%

 رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی البرز- کرج  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6502 رتبه کشوری : 28054

نام درس درصد
ادبیات فارسی 41%
عربی 37%
معارف 73%
زبان 20%
زمین شناسی 5%
ریاضیات 30%
زیست شناسی 31%
فیزیک 22%
شیمی 36%

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما درمیان بگذارید…

۴۹ نظر

 1. سلام
  منطقه۲باید ادبیات دین زندگی زبان خارجه۶۰درصد
  شیمی زیست ۴۰درصد
  بزنم قبولیم درازاد حتمیه?
  ممنون

 2. سلام ببخشیدبرای قبولی در رشته پرستاری دانشگاه دولتی گیلان به چ حدود رتبه ای نیاز هست ؟من ساکن رشت هستم منطقه ۲ توروخدا جواب بدید با حدود ۸۰۰۰ الی ده هزار میگیره؟ توروخدا جواب دوتا سوالامو بدین

 3. سلام خسته نباشین برای پرستاری منطقه دو خراسان رضوی ومازندران ساری رتبه ی حدودی چقد باید باشه

 4. لازم ب ذکر است که من در منطقه۱هستم

 5. باسلام من ازکرمانشاه هستم پیش دانشگاهی رشته تجربی میخاستم بدونم واسه اینکه پرستاری ملی دریکی از دانشگاه های کرمانشاه قبول شم باید میاینگین درصدهام چقد باشه؟؟؟باتشکر

  • سلام. برای قبولی در رشته پرستاری در شهر شما با رتبه های مختلفی می تونید پذیرش بشید که هر رتبه برای قبولی درصد های متفاوتی داشته.

 6. سلام
  برای قبولی در رشته پرستاری دانشگاه آزاد قم چه رتبه‌ای در منطقه دو لازم است؟

 7. سلام
  من امسال انتخاب رشته کردم و روزانه قبول شدم ،اما بخاطر مشکلی نتونسم ثبت نام کنم و برم دانشگاه
  +میخاسم بدونم دانشگاه سراسری پرستاری شبانه هم داره یا فقط روزانه هس؟
  +از شهریه ی دانشگاه ازاد هم میتوین اطلاعات بدین
  ممنون میشم اگه جوابمو بدین.خعلی برام مهمه ک بدونم

 8. اگر در کنکور ٩٧ رشته پرستاری قبول شیم، ایا بعد ۴ سال بازار کار اشباع نمیشه؟
  میشه راهنمایی کنید لطفا

 9. سلام
  میخوام بدونم بارتبه۳۵هزار منطقه سه واحتساب کد بسیج فعال میشه تکمیل ظرفیت آزاد مامایی یاپرستاری قبول شد؟

 10. سلام ببخشید من با رتبه ۲۹هزار و زیرگروه ۳۷هزار با توجه به اینک ظرفیت پرستاری بالا رفته میتونم دولتی بیارم؟

 11. سلام میخواستم بدونم با رتبه۲۱۰۰۰منطقه یک میشه فناوری اطلاعات سلامت یا میکروبیولوژی شهرستان دانشگاه های روزانه رو اورد؟؟؟؟

 12. سلام
  ببخشید توی سایت شما یک قسمت نوشته بود با رتبه۱۸۷هزار ازاد پرستاری قبول شده
  میشه با این رتبه رفت؟

 13. باسلام لطفا بهم کمک کنید من رشتم تجربی ومنطقه ۳ هستم رتبم در سهمیه ۱۳۰۰۰ شده ودر زیرگروه ۱ شده ۱۲۰۰۰خواهشا بهم بگین ایا شانس قبولی در رشته پرستاری ارومیه یا تبریز یا اردبیل یا شهرای اینارو دارم یانه ممنون

  • سلام. برای قبولی پرستاری آزاد واحدهای اطراف این شهرها شانس خوبی دارید و برای پرستاریهای دولتی شانستون به مراتب کمتره.

 14. سلام با۳۲۰۰۰ ازاد شیراز میشه قبول شد؟؟؟

 15. سلام ببخشید برای قبولی پرستاری دانشگاه آزاد خرم آباد رتبه باسهمیه منطقه۲ چند باید باشه؟

 16. سلام توروخدا ج بدین بارتبه ۱۲۱۲۸ منطقه ۳ البته رتبه در زیرگروه ۱ میشه پرستاری قبول شد البته تواذربایجان ها

 17. سلام وخسته نباشید خدمت شما میخواستم بدونم من بارتبه سهمیه ۱۳۰۰۰ منطقه ۳میتونم پرستاری یا مامایی ارومیه یا تبریز یا اردبیل قبول شم ممنون میشم ج بدین

 18. سلام میخواستم بدونم اخرین رتبه مجاز منطقه ۳ برا دانشگاه ازاد پرستاری چقده ممنون میشم راهنماییم کنید

 19. سلام.من رتبم ۲۰هزار با سهمیه ۵%شده مبخوایم ببینم میتونم امیدی ب پرستاری آزاد بابل داشته باشم!؟

 20. سلام خسته نباشیدببخشیدبارتبه۱۹۷۰۰منطقه۳میتونم پرستاری ملی ایلام قبول شم؟لطفاراهنماییم کنید

 21. سلام
  میشه بگید لطفا با رتبه ی ۱۱۸۰۰منطقه ۱ پرستاری قبول میشم؟چه شهرایی؟ترازم ۷۲۰۰

 22. سلام به نظرتون من بارتبه ی ۱۱۸۸۸ منطقه ی ۱ پرستاری یامامایی دولتی شهرهای خراسان رضوی،جنوبی یاشمالی قبول میشم؟خیلی ناامیدم.

 23. رشته هایی مثل هوشبری یا اتاق عمل ازاد

 24. سلام.با رتبه ۲۷ هزار منطقه ۲ میشه شهرای اطراف شیراز قبول شد؟البته بومی اونجا نیستم

 25. با سلام میخواستم بدانم با تراز ۶۵۰۰ منطقه ۳ پرستاری آزاد شاهرود یا چالوس میتوان قبول شد؟

 26. سلام میخاستم بدونم بارتبه ۴۰۹۲۵ منطقه ۳ پرستاری ازاد قبول میشم یا نه؟؟؟؟؟؟؟

 27. سلام خسته نباشید
  با تراز ٧۵٣۵ میشه دانشگاه ازاد ارومیه پرستارى قبول شد
  لطفاً جواب بدید
  ممنون

 28. سلام مى خواستم بدونم با رتبه ى منطقه ٢١٣٢۶ زیر گروه ١ میشه پرستارى دانشگاه ازاد ارومیه قبول شد؟
  رتبه کشورى زیر گروه ١ : ۵۴۴۰۵
  ممنون میشم اگه جواب بدید

 29. ببخشید بعدش بومی هم هستم آیا واسه دانشگاه آزاد تراز مهم یا باید تراز بالایی داشته باشی؟

 30. سلام میخواستم بدونم رشته پرستاری آستارا چه رتبه و ترازی میخوا برای قبولی

 31. سلام. با رتبه ی ۲۶۰۰۰ منطقه ۲ و کشوری ۶۶۰۰۰ در شهر شاهرود آیا میتونم مامایی یا علوم آزمایشگاهی روزانه قبول شم؟

 32. سلام. با ۶۷ هزار منطقه ۳ و ۲۱۲ هزار کشوری میشه پرستاری ازاد یا پردیس یا خود گردان قبول شد ؟

 33. سلام میخواستم بدونم با رتبه ی ۶۹هزار میشه پرستاری دانشگاه ازاد قبول شد؟

 34. سلام . میخواستم بدونم بهترین گزینه برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد با رتبه ۱۴۰هزار منطقه سه چیه ؟ و از رشته های دانشگاه آزاد کدومو میتونم برم که بازار کار داشته باشه ؟

 35. سلام میخواستم بدونم تومنطقه۲ رشت باچه رتبه ای میشه پرستاری قبول شد؟تومنطقه ۲اهوازجندی شاپورچطور؟

  • سلام در سال گذشته در هر دو شهری که ذکر کردید با رتبه ۱۷ هزاز پذیرش وجود داشت هرچند با رتبه هایی مثل ۳۹ هزار هم در مناطق محروم همان شهرها بخصوص جندی شاپور جذب دانشجو صورت گرفته بود.

 36. با سلام ببخشید میخام بدونم برای پرستاری دانشگاه آزاد یاسوج چ ترازی لازم هست؟

 37. سلام میخوام بدونم با رتبه ۵۰۰۰ امکان قبولی در دانشگاه های پرستاری سراسری تهران وجود داره یا خیر؟اگر امکانش هست کدوم دانشگاه ها.ممنون

  • بله در دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی تهران شانس خوبی دارید.

  • امکان قبولی اصلا نیست من خودم امسال فک میکردم قبول میشم رتبه۵۰۰۰منطقه۲ولی هیچ کدوم از دانشگاه های تهران قبول نشدم و مردود شدم
   تو این کشور ژن خوب نداشته باشی اصلا وجود نداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شهر تم