سه شنبه , مرداد ۳۰ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 283783 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1100 منطقه 1 مرد تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1910 منطقه 1 زن مشهد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2213 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2325 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2342 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2499 منطقه 1 مرد تبریز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2513 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
2516 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
2576 منطقه 1 زن تبریز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2928 منطقه 1 زن تبریز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
3072 منطقه 1 زن شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3114 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
3146 منطقه 1 مرد شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3234 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3299 منطقه 1 زن شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3388 منطقه 1 زن مشهد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
3565 منطقه 1 زن تبریز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
3584 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
3816 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
3842 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
3963 منطقه 1 مرد تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
3977 منطقه 1 مرد تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
4254 منطقه 1 مرد تهرانسر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
4730 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید باهنر - کرمان پردیس خودگردان کارنامه
5029 منطقه 1 مرد تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
5344 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت ظرفیت مازاد کارنامه
5393 منطقه 1 زن شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
5472 منطقه 1 مرد شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
5849 منطقه 1 مرد تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
6086 منطقه 1 مرد شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
6232 منطقه 1 زن شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
7708 منطقه 1 مرد سبزوار علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
8673 منطقه 1 مرد شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
9570 منطقه 1 زن گچساران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1585 منطقه 2 زن ممسنی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
2322 منطقه 2 مرد اراک علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
2434 منطقه 2 زن آباده علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2619 منطقه 2 زن ساری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
3008 منطقه 2 مرد داراب علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
3030 منطقه 2 مرد رشت علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
3098 منطقه 2 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
3373 منطقه 2 مرد نهاوند علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3499 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3505 منطقه 2 زن گناباد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3570 منطقه 2 مرد فولاد شهر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3752 منطقه 2 زن شهرقدس علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3820 منطقه 2 زن بوشهر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3872 منطقه 2 مرد قائم شهر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3891 منطقه 2 زن مرودشت علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3903 منطقه 2 زن لاهیجان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
4138 منطقه 2 مرد صومعه سرا علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4214 منطقه 2 زن کرج علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4214 منطقه 2 زن کرج علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4254 منطقه 2 مرد اسلام شهر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4618 منطقه 2 مرد کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
5422 منطقه 2 زن قائم شهر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5537 منطقه 2 زن لامرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5569 منطقه 2 مرد ساری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
5696 منطقه 2 مرد بیرجند علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5721 منطقه 2 مرد تهرانسر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
5769 منطقه 2 مرد ساری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
5867 منطقه 2 زن میبد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
5878 منطقه 2 زن ساری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
5883 منطقه 2 مرد ملایر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
5891 منطقه 2 زن یزد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
5985 منطقه 2 زن بندرعباس علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
6049 منطقه 2 زن یزد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
6080 منطقه 2 زن جویبار علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
6230 منطقه 2 مرد یزد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه