جمعه , تیر ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه سراسری 95 – 96

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه سراسری 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

رشته مدیریت دولتی از شاخه های رشته ی مدیریت است که در جهت آموزش دادن تخصصی دانشجویان برای کار در سازمان های خصوصی و دولتی و اداره ها و همچنین آشنایی آن ها با روش های علمی مدیریت می پردازد. در رابطه با موقعیت شغلی این رشته در ایران بایستی بگوییم که به دلیل گرایش های متنوعی که در این رشته وجود دارد بازار کار بسیار وسیعی را شامل شده و فارغ التحصیلان می توانند در سازمان های دولتی و خصوصی و شهرداری ها استخدام شوند. همچنین مرکز ایران مشاوره در ادامه برای شما داوطلبان نمونه کارنامه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه سراسری 95 – 96 را آماده نموده تا با مطالعه دقیق این نمونه کارنامه ها در زمینه انتخاب رشته کنکور  سراسری 96 شما را یاری نمایند.

 

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران– روزانه – منطقه 1 سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 787 رتبه کشوری : 1759
نام درس درصد
ادبیات فارسی 50%
عربی 68%
معارف 46%
زبان 22%
ریاضی 13%
اقتصاد 73%
ادبیات تخصصی 32%
عربی تخصصی 61%
تاریخ وجغرافیا 55%
علوم اجتماعی 48%
فلسفه ومنطق 21%
روانشناسی 66%

رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران– روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 567 رتبه کشوری : 1541

نام درس درصد
ادبیات فارسی 58%
عربی 51%
معارف 49%
زبان 62%
ریاضی 25%
اقتصاد 78%
ادبیات تخصصی 54%
عربی تخصصی 49%
تاریخ وجغرافیا 33%
علوم اجتماعی 52%
فلسفه ومنطق 31%
روانشناسی 69%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی علامه طباطبایی  – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 978 رتبه کشوری : 2294
نام درس درصد
ادبیات فارسی 37%
عربی 52%
معارف 29%
زبان 37%
ریاضی 36%
اقتصاد 40%
ادبیات تخصصی 41%
عربی تخصصی 51%
تاریخ وجغرافیا 27%
علوم اجتماعی 48%
فلسفه ومنطق 26%
روانشناسی 55%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی علامه طباطبایی  – روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1478 رتبه کشوری : 6070

نام درس درصد
ادبیات فارسی 43%
عربی 33%
معارف 24%
زبان 0%
ریاضی 14%
اقتصاد 43%
ادبیات تخصصی 24%
عربی تخصصی 44%
تاریخ وجغرافیا 37%
علوم اجتماعی 54%
فلسفه ومنطق 18%
روانشناسی 34%

 

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی  اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1167 رتبه کشوری : 2859
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30%
عربی 54%
معارف 44%
زبان 5%
ریاضی 8%
اقتصاد 64%
ادبیات تخصصی 53%
عربی تخصصی 46%
تاریخ وجغرافیا 34%
علوم اجتماعی 31%
فلسفه ومنطق 37%
روانشناسی 55%

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی  اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2197 رتبه کشوری : 5882

نام درس درصد
ادبیات فارسی 31%
عربی 43%
معارف 34%
زبان 12%
ریاضی 5%
اقتصاد 65%
ادبیات تخصصی 44%
عربی تخصصی 40%
تاریخ وجغرافیا 42%
علوم اجتماعی 39%
فلسفه ومنطق 7%
روانشناسی 46%

 

رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه 1 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1402 رتبه کشوری : 3539
نام درس درصد
ادبیات فارسی 49%
عربی 40%
معارف 45%
زبان 0%
ریاضی 45%
اقتصاد 80%
ادبیات تخصصی 27%
عربی تخصصی 13%
تاریخ وجغرافیا 38%
علوم اجتماعی 21%
فلسفه ومنطق 10%
روانشناسی 55%

 

رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1452 رتبه کشوری : 3859

نام درس درصد
ادبیات فارسی 34%
عربی 48%
معارف 22%
زبان 46%
ریاضی 14%
اقتصاد 72%
ادبیات تخصصی 44%
عربی تخصصی 50%
تاریخ وجغرافیا 28%
علوم اجتماعی 39%
فلسفه ومنطق 17%
روانشناسی 59%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی تهران – محل نحصیل قم – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2713 رتبه کشوری : 7246
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30%
عربی 16%
معارف 38%
زبان 12%
ریاضی 11%
اقتصاد 60%
ادبیات تخصصی 31%
عربی تخصصی 28%
تاریخ وجغرافیا 18%
علوم اجتماعی 38%
فلسفه ومنطق -1%
روانشناسی 75%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی تهران – محل تحصیل قم – روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2729 رتبه کشوری : 9574

نام درس درصد
ادبیات فارسی 15%
عربی 12%
معارف 27%
زبان -5%
ریاضی 7%
اقتصاد 92%
ادبیات تخصصی 24%
عربی تخصصی 23%
تاریخ وجغرافیا 23%
علوم اجتماعی 25%
فلسفه ومنطق 7%
روانشناسی 82%

 

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی اردکان – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3559 رتبه کشوری : 9438
نام درس درصد
ادبیات فارسی 38%
عربی 22%
معارف 52%
زبان -4%
ریاضی 16%
اقتصاد 20%
ادبیات تخصصی 34%
عربی تخصصی 18%
تاریخ وجغرافیا 1%
علوم اجتماعی 25%
فلسفه ومنطق 12%
روانشناسی 63%

 

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی اردکان – روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1186 رتبه کشوری : 5232

نام درس درصد
ادبیات فارسی 52%
عربی 38%
معارف 37%
زبان 8%
ریاضی 9%
اقتصاد 40%
ادبیات تخصصی 41%
عربی تخصصی 47%
تاریخ وجغرافیا 17%
علوم اجتماعی 32%
فلسفه ومنطق 15%
روانشناسی 64%

 

رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی ارومیه – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2302 رتبه کشوری : 6165
نام درس درصد
ادبیات فارسی 37%
عربی 12%
معارف 57%
زبان 5%
ریاضی 3%
اقتصاد 53%
ادبیات تخصصی 28%
عربی تخصصی 13%
تاریخ وجغرافیا 36%
علوم اجتماعی 71%
فلسفه ومنطق 8%
روانشناسی 75%

 

رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی ارومیه – روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 7056 رتبه کشوری : 20353

نام درس درصد
ادبیات فارسی 15%
عربی 27%
معارف 31%
زبان 3%
ریاضی 11%
اقتصاد 45%
ادبیات تخصصی 4%
عربی تخصصی 46%
تاریخ وجغرافیا -1%
علوم اجتماعی 14%
فلسفه ومنطق 3%
روانشناسی 66%

 

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی سمنان – روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 7925 رتبه کشوری : 22484
نام درس درصد
ادبیات فارسی -1%
عربی 6%
معارف 26%
زبان 2%
ریاضی 5%
اقتصاد 31%
ادبیات تخصصی 4%
عربی تخصصی 3%
تاریخ وجغرافیا 7%
علوم اجتماعی 26%
فلسفه ومنطق 5%
روانشناسی 33%

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی سمنان – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3474 رتبه کشوری : 9205

نام درس درصد
ادبیات فارسی 9%
عربی 29%
معارف 23%
زبان 39%
ریاضی 24%
اقتصاد 63%
ادبیات تخصصی 16%
عربی تخصصی 26%
تاریخ وجغرافیا 15%
علوم اجتماعی 5%
فلسفه ومنطق 17%
روانشناسی 81%

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت دولتی دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نرم افزار انتخاب رشته مشکل برقراری تماس