سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسیمعماری معماری سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20755 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
234 383 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
718 1263 منطقه 1 زن تبریز مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
845 1492 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
899 1590 منطقه 1 زن شیراز مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1089 1926 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1196 2114 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1212 2146 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1265 2271 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1303 2344 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1812 3327 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه نمایش کارنامه
1876 3466 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه نمایش کارنامه
1937 3600 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
2562 4847 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3159 6044 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
5115 10306 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه نمایش کارنامه
5441 11043 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه نمایش کارنامه
6164 12633 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه نمایش کارنامه
6261 12866 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه نمایش کارنامه
6623 13774 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه نمایش کارنامه
7016 14658 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه نمایش کارنامه
8592 18457 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه نمایش کارنامه
8979 19442 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه نمایش کارنامه
9791 21499 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه نمایش کارنامه
24 81 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
375 1368 منطقه 2 مرد سمنان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
406 1492 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
474 1731 منطقه 2 زن تویسرکان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
478 1743 منطقه 2 مرد آمل مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
480 1754 منطقه 2 زن قوچان مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان نمایش کارنامه
483 1761 منطقه 2 زن کرمان مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
493 1812 منطقه 2 زن اهواز مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
541 2011 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
599 2232 منطقه 2 زن آران و بیدگل مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
656 2415 منطقه 2 زن همدان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه نمایش کارنامه
675 2487 منطقه 2 زن ساری مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
697 2559 منطقه 2 زن شهریار مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
734 2699 منطقه 2 زن ورامین مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
735 2704 منطقه 2 زن بروجرد مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
769 2815 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
861 3138 منطقه 2 مرد قم مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
906 3267 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
977 3510 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
1088 3869 منطقه 2 مرد محلات مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه نمایش کارنامه
1145 4052 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان نمایش کارنامه
1261 4412 منطقه 2 مرد کاشمر مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1298 4538 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
1327 4642 منطقه 2 زن زنجان مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه نمایش کارنامه
1523 5319 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
1639 5666 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1788 6222 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
1790 6230 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
1851 6422 منطقه 2 زن همدان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه نمایش کارنامه
1936 6712 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه نمایش کارنامه
2084 7226 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان نمایش کارنامه
2219 7592 منطقه 2 زن میبد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
2450 8283 منطقه 2 مرد قم مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
2455 8297 منطقه 2 مرد رشت مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه نمایش کارنامه
2469 8349 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
2507 8451 منطقه 2 زن قم مهندسی معماری دانشگاه قم روزانه نمایش کارنامه
3157 10549 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
3160 10566 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه نمایش کارنامه
3279 10904 منطقه 2 زن کرج مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه نمایش کارنامه
3465 11463 منطقه 2 زن بوشهر مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان نمایش کارنامه
3659 12051 منطقه 2 زن سنندج مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه نمایش کارنامه
3747 12336 منطقه 2 زن ابهر مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه نمایش کارنامه
3755