چهارشنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96

درصد و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

رشته مهندسی صنایع در چندین سال گذشته دانشجویان بسیاری را به سمت دانشکده های خود جذب کرده است و دانشکده های بسیاری این رشته را به صورت تخصصی آموزش می دهند. رشته ی مهندسی صنایع در گروه آزمایشی علوم ریاضی قرار دارد برای اشنایی و معرفی بیشتر برای شما داوطلبان لازم دانستیم بگوییم که رشته مهندسی صنایع به طراحی وو بهبود مواد ، اطلاعات، تجهیزات، انرژی و انسان می پردازد. در بازار رقابتی این روزها باید افرادی باشند که شرکت ها و سازمان ها را در جهت استفاده بهینه از منابع موجود مالی و غیرمالی هدایت نمایند. به طور کلی یک مهندس صنایع به دنبال راه هایی برای افزایش دادن بهروه وری نیروی انسانی ، روش ها و تکنولوژی می باشد.

همچنین مرکز ایران مشاوره  در ادامه به منظور آشنایی و همراهی شما در زمینه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 ،چندین نمونه  از کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی 95 – 96 را در اختیارتان قرار داده اند.

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 159 رتبه کشوری : 249
نام درس درصد
ادبیات فارسی 64%
عربی 90%
معارف 81%
زبان 77%
ریاضیات 77%
فیزیک 76%
شیمی 68%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 218 رتبه کشوری : 721
نام درس درصد
ادبیات فارسی 77%
عربی 60%
معارف 65%
زبان 78%
ریاضیات 62%
فیزیک 74%
شیمی 56%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 304 رتبه کشوری : 982
نام درس درصد
ادبیات فارسی 69%
عربی 80%
معارف 76%
زبان 58%
ریاضیات 54%
فیزیک 70%
شیمی 51%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 201 رتبه کشوری : 2933
نام درس درصد
ادبیات فارسی 53%
عربی 62%
معارف 78%
زبان 50%
ریاضیات 42%
فیزیک 60%
شیمی 39%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 857 رتبه کشوری : 1406
نام درس درصد
ادبیات فارسی 66%
عربی 66%
معارف 84%
زبان 88%
ریاضیات 44%
فیزیک 52%
شیمی 51%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 100 رتبه کشوری : 1618
نام درس درصد
ادبیات فارسی 74%
عربی 20%
معارف 100%
زبان 39%
ریاضیات 42%
فیزیک 70%
شیمی 38%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی علم وصنعت ایران – تهران – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 630 رتبه کشوری : 2031
نام درس درصد
ادبیات فارسی 58%
عربی 92%
معارف 73%
زبان 33%
ریاضیات 52%
فیزیک 59%
شیمی 33%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی علم وصنعت ایران – تهران – روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 312 رتبه کشوری : 4269
نام درس درصد
ادبیات فارسی 63%
عربی 83%
معارف 71%
زبان 39%
ریاضیات 38%
فیزیک 47%
شیمی 27%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1548 رتبه کشوری : 2560
نام درس درصد
ادبیات فارسی 62%
عربی 56%
معارف 64%
زبان 56%
ریاضیات 44%
فیزیک 60%
شیمی 41%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1197 رتبه کشوری : 3775
نام درس درصد
ادبیات فارسی 80%
عربی 50%
معارف 80%
زبان 48%
ریاضیات 30%
فیزیک 45%
شیمی 33%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 935 رتبه کشوری : 2992
نام درس درصد
ادبیات فارسی 58%
عربی 88%
معارف 78%
زبان 68%
ریاضیات 33%
فیزیک 46%
شیمی 35%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران – روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 340 رتبه کشوری : 4559
نام درس درصد
ادبیات فارسی 81%
عربی 28%
معارف 96%
زبان 78%
ریاضیات 17%
فیزیک 35%
شیمی 29%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1980 رتبه کشوری : 3308
نام درس درصد
ادبیات فارسی 57%
عربی 58%
معارف 92%
زبان 66%
ریاضیات 31%
فیزیک 51%
شیمی 33%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2717 رتبه کشوری : 8036
نام درس درصد
ادبیات فارسی 67%
عربی 35%
معارف 83%
زبان 35%
ریاضیات 25%
فیزیک 34%
شیمی 17%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی الزهرا – روزانه – منطقه 1 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2124 رتبه کشوری : 3584
نام درس درصد
ادبیات فارسی 73%
عربی 64%
معارف 52%
زبان 52%
ریاضیات 42%
فیزیک 50%
شیمی 29%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی الزهرا – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1520 رتبه کشوری : 4747
نام درس درصد
ادبیات فارسی 58%
عربی 39%
معارف 42%
زبان 53%
ریاضیات 45%
فیزیک 58%
شیمی 23%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی خوارزمی تهران – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2695 رتبه کشوری : 4597
نام درس درصد
ادبیات فارسی 45%
عربی 42%
معارف 78%
زبان 44%
ریاضیات 31%
فیزیک 57%
شیمی 34%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی خوارزمی تهران – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1584 رتبه کشوری : 4907
نام درس درصد
ادبیات فارسی 55%
عربی 32%
معارف 61%
زبان 50%
ریاضیات 27%
فیزیک 75%
شیمی 26%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی بوعلی سینا همدان – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 6493 رتبه کشوری : 12196
نام درس درصد
ادبیات فارسی 48%
عربی 33%
معارف 76%
زبان 76%
ریاضیات 19%
فیزیک 35%
شیمی 7%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی بوعلی سینا همدان – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 5360 رتبه کشوری : 15081
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30%
عربی 39%
معارف 43%
زبان 25%
ریاضیات 19%
فیزیک 51%
شیمی 9%

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

۲ نظر

  1. سلام
    رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه تهران چقدره؟

    • ایران مشاوره

      با سلام. با توجه به کارنامه های داوطلبین سال گذشته میشه گفت رتبه قبولی این رشته در دانشگاه تهران با استفاده از سهمیه منطقه ۲ چیزی بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ هست اما در منطقه ۳ همه چیز متفاوته و رتبه قبولی این رشته چیزی بین ۲۰۰ الی ۲۱۵ میباشد.موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *