سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری 96 – 97  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 20779 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 1 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
25 38 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
42 66 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
62 96 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
110 169 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
137 216 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
191 309 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
221 358 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
227 370 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
319 530 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
351 590 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
417 712 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
464 810 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
631 1103 منطقه 1 زن شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
665 1170 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
667 1173 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
725 1274 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
762 9313 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
785 1385 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
934 1659 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
939 1667 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1218 2157 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1486 2703 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1729 3165 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
1764 3241 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
2185 4110 منطقه 1 زن تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
2270 4272 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
2730 5171 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
3301 6296 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
4011 7814 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
5160 10417 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
5268 10635 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
5268 10635 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
5804 11863 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
6372 13144 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
7 20 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
10 34 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
23 79 منطقه 2 مرد همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
59 217 منطقه 2 مرد بوشهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
68 250 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
71 253 منطقه 2 مرد آمل مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
89 322 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
90 325 منطقه 2 زن نور مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
131 458 منطقه 2 مرد اردبیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
141 494 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
153 540 منطقه 2 مرد ساوه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
190 662 منطقه 2 مرد مراغه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
209 721 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
216 751 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
232 786 منطقه 2 مرد خمینی شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
275 995 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
301 1083 منطقه 2 مرد خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
308 1098 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
324 1151 منطقه 2 مرد ساوه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
356 1291 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
391 1423 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
452 1646 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
536 1990 منطقه 2 زن مرند مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
778 2845 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
783 2873 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
857 3125 منطقه 2 زن خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1145 4052 منطقه 2 مرد قم مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1221 4287 منطقه 2 مرد شهرضا مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1276 4471 منطقه 2 مرد رامسر مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1383 4839 منطقه 2 زن شاهین شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه