سه شنبه , مرداد ۳۰ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری 96 – 97  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 286743 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
25 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
42 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
62 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
110 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
137 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
191 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
221 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
227 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
319 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
351 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
417 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
464 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
631 منطقه 1 زن شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
665 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
667 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
725 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
762 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
785 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
934 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
939 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1218 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1486 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1729 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1764 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2185 منطقه 1 زن تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
2270 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2730 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2776 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
3301 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4011 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5160 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5268 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5268 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5804 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6372 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
6720 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
7 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
10 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
23 منطقه 2 مرد همدان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
59 منطقه 2 مرد بوشهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
68 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
71 منطقه 2 مرد آمل مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
89 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
90 منطقه 2 زن نور مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
131 منطقه 2 مرد اردبیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
141 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
153 منطقه 2 مرد ساوه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
190 منطقه 2 مرد مراغه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
209 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
216 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
232 منطقه 2 مرد خمینی شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
275 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
301 منطقه 2 مرد خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
308 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
324 منطقه 2 مرد ساوه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
356 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
391 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
452 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
536 منطقه 2 زن مرند مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
778 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
783 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
857 منطقه 2 زن خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1145 منطقه 2 مرد قم مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1221 منطقه 2 مرد شهرضا مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1276 منطقه 2 مرد رامسر مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1369 منطقه 2 زن زنجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1383 منطقه 2 زن شاهین شهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1442 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه