یکشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی 95 – 96

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

رشته گفتار درمانی از زیر مجموعه‌های‌ علوم‌ توانبخشی‌ محسوب می شود که به بررسی انواع اختلالات گفتار و زبان و نیز روش های تشخیص و درمان اختلالات می‌پردازد.در حقیقت هدف از ایجاد این رشته کمک کردن به بهبود افرادی است که اختلالات‌ گفتاری‌ و زبانی‌، اختلالات‌ تلفظی‌ دارند و یا کمک به بیمارانی که به دلیل آسیب های مغزی قدرت تکلم خود را از دست داده اند و همچنین یاری کردن عقب‌ ماندگان‌ ذهنی برای‌ برقراری‌ ارتباط‌ کلامی‌ هم از دیگر موارد مرتبط با رشته گفتار درمانی است.در صورتی که علاقه مند به تحصیل در رشته گفتار درمانی هستید می توانید در ادامه مطلب چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی 95 – 96 را مشاهده نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6115 رتبه کشوری : 12942
نام درس درصد
ادبیات فارسی 46%
عربی 48%
معارف 65%
زبان 19%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 23%
زیست شناسی 57%
فیزیک 39%
شیمی 48%

رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8504 رتبه کشوری : 18090
نام درس درصد
ادبیات فارسی 39%
عربی 31%
معارف 65%
زبان 48%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 38%
زیست شناسی 45%
فیزیک 50%
شیمی 32%

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4973 رتبه کشوری : 22230
نام درس درصد
ادبیات فارسی 56%
عربی 67%
معارف 58%
زبان 36%
زمین شناسی -1%
ریاضیات 40%
زیست شناسی 41%
فیزیک 37%
شیمی 14%

درصد و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری  اصفهان منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5993 رتبه کشوری : 20316
نام درس درصد
ادبیات فارسی 39%
عربی 58%
معارف 38%
زبان 26%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 43%
زیست شناسی 37%
فیزیک 35%
شیمی 46%

کارنامه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3935 رتبه کشوری : 8245
نام درس درصد
ادبیات فارسی 54%
عربی 42%
معارف 68%
زبان 34%
زمین شناسی 31%
ریاضیات 39%
زیست شناسی 57%
فیزیک 26%
شیمی 23%

کارنامه و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4265 رتبه کشوری : 19518
نام درس درصد
ادبیات فارسی 67%
عربی 63%
معارف 82%
زبان 20%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 20%
زیست شناسی 39%
فیزیک 32%
شیمی 22%

رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری تهران منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3144 رتبه کشوری : 10029
نام درس درصد
ادبیات فارسی 54%
عربی 61%
معارف 60%
زبان 54%
زمین شناسی 14%
ریاضیات 62%
زیست شناسی 31%
فیزیک 38%
شیمی 33%

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری تهران منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4012 رتبه کشوری : 8405
نام درس درصد
ادبیات فارسی 67%
عربی 55%
معارف 63%
زبان 44%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 38%
زیست شناسی 59%
فیزیک 46%
شیمی 37%

درصد و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری تهران منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4020 رتبه کشوری : 18600
نام درس درصد
ادبیات فارسی 42%
عربی 58%
معارف 57%
زبان 36%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 37%
زیست شناسی 46%
فیزیک 37%
شیمی 34%

کارنامه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری شیراز منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8966 رتبه کشوری : 19093
نام درس درصد
ادبیات فارسی 55%
عربی 47%
معارف 54%
زبان 14%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 43%
زیست شناسی 44%
فیزیک 36%
شیمی 28%

کارنامه و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری شیراز منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5431 رتبه کشوری : 24026
نام درس درصد
ادبیات فارسی 45%
عربی 15%
معارف 79%
زبان 18%
زمین شناسی 20%
ریاضیات 17%
زیست شناسی 50%
فیزیک 16%
شیمی 20%

رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری بابل منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4459 رتبه کشوری : 9367
نام درس درصد
ادبیات فارسی 74%
عربی 35%
معارف 54%
زبان 51%
زمین شناسی 42%
ریاضیات 13%
زیست شناسی 59%
فیزیک 9%
شیمی 38%

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری بابل منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 9718 رتبه کشوری : 20785
نام درس درصد
ادبیات فارسی 62%
عربی 51%
معارف 70%
زبان 38%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 19%
زیست شناسی 50%
فیزیک 37%
شیمی 19%

درصد و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری بابل منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6040 رتبه کشوری : 26352
نام درس درصد
ادبیات فارسی 55%
عربی 51%
معارف 46%
زبان 7%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 38%
زیست شناسی 46%
فیزیک 17%
شیمی 20%

کارنامه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری مشهد منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8362 رتبه کشوری : 17798
نام درس درصد
ادبیات فارسی 39%
عربی 55%
معارف 59%
زبان 55%
زمین شناسی 15%
ریاضیات 30%
زیست شناسی 46%
فیزیک 34%
شیمی 31%

کارنامه و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری مشهد منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5705 رتبه کشوری : 25161
نام درس درصد
ادبیات فارسی 59%
عربی 55%
معارف 76%
زبان 34%
زمین شناسی 8%
ریاضیات 17%
زیست شناسی 52%
فیزیک 22%
شیمی 15%

رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری سمنان منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 9846 رتبه کشوری : 21069
نام درس درصد
ادبیات فارسی 52%
عربی 38%
معارف 86%
زبان 39%
زمین شناسی 18%
ریاضیات 8%
زیست شناسی 43%
فیزیک 33%
شیمی 18%

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری سمنان منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8326 رتبه کشوری : 34244
نام درس درصد
ادبیات فارسی 31%
عربی 65%
معارف 38%
زبان 36%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 32%
زیست شناسی 24%
فیزیک 27%
شیمی 36%

درصد و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری تبریز منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 14654 رتبه کشوری : 31649
نام درس درصد
ادبیات فارسی 45%
عربی 36%
معارف 58%
زبان 26%
زمین شناسی %3
ریاضیات 23%
زیست شناسی 32%
فیزیک 20%
شیمی 37%

کارنامه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری تبریز منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8613 رتبه کشوری : 35196
نام درس درصد
ادبیات فارسی 35%
عربی 55%
معارف 50%
زبان 11%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 32%
زیست شناسی 20%
فیزیک 36%
شیمی 35%

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *