دوشنبه , ۲۳ مهر ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305579
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 574081 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
3 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
9 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
63 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
120 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
139 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
204 منطقه 1 زن مشهد مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
213 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
251 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
259 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
294 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
330 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
460 منطقه 1 زن مشهد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
613 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
617 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
661 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
701 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
812 منطقه 1 زن تبریز مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
952 منطقه 1 زن شیراز مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1050 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1317 منطقه 1 مرد اراک مهندسی برق دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1366 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1419 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1709 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1725 منطقه 1 زن شیراز مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1798 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2002 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2042 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
2072 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2286 منطقه 1 زن مشهد مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2312 منطقه 1 زن تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
2794 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2798 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
3219 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3219 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3223 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
3317 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
3460 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
3800 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
3990 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
4176 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
4544 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
4690 منطقه 1 زن سرایان مهندسی برق دانشگاه ایلام روزانه کارنامه
4816 منطقه 1 زن شیراز مهندسی برق دانشگاه یزد روزانه کارنامه
4954 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
5090 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه قم روزانه کارنامه
5450 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
5530 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه اراک روزانه کارنامه
7140 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی برق دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
7255 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
7581 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
7840 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی برق دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
7922 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی برق دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
8110 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
8450 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
8660 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
8832 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
9570 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامه
9980 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
10590 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
10648 منطقه 1 زن تهران مهندسی برق دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
10820 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
11280 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
11630 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
11946 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
13308 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک روزانه کارنامه
14624 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
14720 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه دامغان روزانه کارنامه
15131 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی برق دانشگاه بجنورد روزانه