یکشنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی تاریخ دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی تاریخ دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی تاریخ دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی تاریخ دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی تاریخ دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1058286 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1762 منطقه 1 مرد اصفهان تاریخ دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1983 منطقه 1 زن بندرعباس تاریخ دانشگاه تهران روزانه کارنامه
3206 منطقه 1 زن مشهد تاریخ دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
3218 منطقه 1 زن تهران تاریخ دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
3311 منطقه 1 زن تهران تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
3343 منطقه 1 زن شیراز تاریخ دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
3553 منطقه 1 مرد مشهد تاریخ دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
8138 منطقه 1 مرد تبریز تاریخ دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
9621 منطقه 1 مرد مبارکه تاریخ دانشگاه یزد روزانه کارنامه
10417 منطقه 1 زن اصفهان تاریخ دانشگاه آیت اله حایری - میبد روزانه کارنامه
12695 منطقه 1 زن تهران تاریخ دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران) غیرانتفاعی کارنامه
14508 منطقه 1 زن گناباد تاریخ دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
3161 منطقه 2 زن میانه تاریخ دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4043 منطقه 2 زن شاهین شهر تاریخ دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
4725 منطقه 2 زن کاشمر تاریخ دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4920 منطقه 2 زن تهران تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
5384 منطقه 2 زن یزد تاریخ دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6891 منطقه 2 زن تفت تاریخ دانشگاه یزد روزانه کارنامه
8448 منطقه 2 زن یزد تاریخ دانشگاه یزد روزانه کارنامه
9166 منطقه 2 زن قزوین تاریخ دانشگاه یزد روزانه کارنامه
9211 منطقه 2 زن ساوه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
9569 منطقه 2 زن قزوین تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
10230 منطقه 2 مرد خوی تاریخ دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
10230 منطقه 2 مرد یزد تاریخ دانشگاه یزد روزانه کارنامه
10328 منطقه 2 زن ارومیه تاریخ دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
11596 منطقه 2 زن ساوه تاریخ دانشگاه اراک روزانه کارنامه
11682 منطقه 2 زن ارومیه تاریخ دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
12229 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی تاریخ دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
12256 منطقه 2 زن تفت تاریخ دانشگاه یزد روزانه کارنامه
12425 منطقه 2 زن ساوه تاریخ دانشگاه اراک روزانه کارنامه
12486 منطقه 2 زن قزوین تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
13204 منطقه 2 زن خوی تاریخ دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
13351 منطقه 2 زن بوشهر تاریخ دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
13914 منطقه 2 مرد آباده تاریخ دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
15433 منطقه 2 زن نجف آباد تاریخ دانشگاه آیت اله حایری - میبد روزانه کارنامه
15586 منطقه 2 مرد ارومیه تاریخ دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
16030 منطقه 2 زن لامرد تاریخ دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
17043 منطقه 2 زن بهبهان تاریخ دانشگاه یاسوج روزانه کارنامه
17532 منطقه 2 زن بوشهر تاریخ دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
18400 منطقه 2 زن بوشهر تاریخ دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
19857 منطقه 2 زن ارومیه تاریخ دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
21354 منطقه 2 زن مبارکه تاریخ دانشگاه آیت اله حایری - میبد روزانه کارنامه
31628 منطقه 2 زن تهران تاریخ دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران) غیرانتفاعی کارنامه
3127 منطقه 3 مرد انار تاریخ دانشگاه یزد روزانه کارنامه
3396 منطقه 3 زن کبودرآهنگ تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
3425 منطقه 3 زن قرچک تاریخ دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
3515 منطقه 3 زن تبریز تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
4148 منطقه 3 مرد سقز تاریخ دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
5183 منطقه 3 زن کاشمر تاریخ دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
5636 منطقه 3 زن کاشان تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
5648 منطقه 3 مرد گناباد تاریخ دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
6067 منطقه 3 زن تایباد تاریخ دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
6573 منطقه 3 زن بندرگز تاریخ دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
6804 منطقه 3 زن شهرقدس تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
7552 منطقه 3 مرد دورود تاریخ دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
8567 منطقه 3 زن کلاله تاریخ دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
8594 منطقه 3 زن تیران و کران تاریخ دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
8705 منطقه 3 زن جیرفت تاریخ دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
9124 منطقه 3 زن قزوین تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
9904 منطقه 3 زن زابل تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
10392 منطقه 3 زن تاکستان تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
12666 منطقه 3 زن میناب تاریخ دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
12967 منطقه 3 زن جیرفت تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم کارنامه
13903 منطقه 3 زن بندرگناوه تاریخ دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
13942 منطقه 3 زن رودبار تاریخ دانشگاه جیرفت روزانه کارنامه
14250 منطقه 3 زن عنبرآباد تاریخ دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
14911 منطقه 3 مرد رودبار تاریخ دانشگاه جیرفت روزانه کارنامه