تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6243982 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 50 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 164 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 171 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 470 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه صنعت نفت روزانه کارنامه
1396 476 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 634 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 693 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 709 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 748 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 763 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1396 816 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 937 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 977 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 981 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1058 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1115 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1329 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1373 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 1411 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی خاتم غیرانتفاعی کارنامه
1396 1527 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1604 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 1898 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1396 1941 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 1950 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 2092 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 2476 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2754 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3941 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 4271 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 4271 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 4271 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 4319 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 5830 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه بزگمهر قاینات روزانه کارنامه
1396 6217 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 214 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 314 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 314 منطقه 2 حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 352 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه صنعت نفت روزانه کارنامه
1396 373 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 465 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه صنعت نفت روزانه کارنامه
1396 482 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه صنعت نفت روزانه کارنامه
1396 681 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 694 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 794 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 831 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 862 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 907 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 989 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1019 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1396 1057 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1060 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1072 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1396 1106 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 1122 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 1132 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 1149 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1168 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1197 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1205 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1219 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1235 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1266 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1267 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 1273 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1384 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 1558 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1625 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 1637 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 1674 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1744 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1836 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1848 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1848 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1980 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 2028 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم کارنامه
1396 2049 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2069 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 2141 منطقه 2 مرد حسابداری