جمعه , ۳ خرداد ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1614641 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 10 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 16 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 19 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 22 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 22 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 69 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 89 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 92 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 101 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 117 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 122 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 135 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 153 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 167 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 169 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 215 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 219 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 223 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 234 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 239 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 243 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 262 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 281 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 283 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 305 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 307 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 320 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 326 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 329 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 361 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 394 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 490 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 616 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 644 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 683 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 751 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1396 774 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1396 845 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1396 874 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1396 907 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 994 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1159 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 1350 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 1380 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 1730 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 1735 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 1870 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1396 2010 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1396 2686 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1396 3200 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد روزانه کارنامه
1396 4857 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه دامغان روزانه کارنامه
1396 9518 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
1396 4 منطقه 2 مرد حقوق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 18 منطقه 2 مرد حقوق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 19 منطقه 2 زن حقوق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 20 منطقه 2 مرد حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 23 منطقه 2 مرد حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 27 منطقه 2 مرد حقوق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 63 منطقه 2 زن حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 73 منطقه 2 زن حقوق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 98 منطقه 2 مرد حقوق دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 99 منطقه 2 زن حقوق دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 109 منطقه 2 زن حقوق دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 132 منطقه 2 مرد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1396 142 منطقه 2 مرد حقوق دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 152 منطقه 2 زن حقوق دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 162