دوشنبه , ۲۳ مهر ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97

اخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305579
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 574055 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
268 منطقه 1 زن تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
316 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
333 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
511 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
567 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
602 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
677 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
732 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
780 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
810 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
819 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
829 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
856 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
858 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
920 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
936 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
961 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
985 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1025 منطقه 1 زن مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1028 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1050 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1065 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1085 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1097 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1118 منطقه 1 مرد سراب داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1136 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1164 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1186 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1202 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1232 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1235 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1254 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1264 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1293 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1302 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1328 منطقه 1 مرد مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1335 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1335 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1344 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1355 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1358 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1360 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1365 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1371 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1385 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1419 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1483 منطقه 1 مرد شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1510 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1540 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1571 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1575 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1587 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1603 منطقه 1 زن اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1615 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج ظرفیت مازاد کارنامه
1620 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1629 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1652 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1824 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1846 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1915 منطقه 1 مرد تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1971 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
2018 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
2070 منطقه 1 زن تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
2159 منطقه 1 زن تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
2564 منطقه 1 زن شیراز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
2803 منطقه 1 زن مشهد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
200 منطقه 2 مرد شهرکرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
237 منطقه 2 مرد همدان داروسازی- دکتری