تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6249533 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 1791 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 1840 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 1852 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1852 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 1912 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1979 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1979 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1979 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2332 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 2531 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران نوبت دوم کارنامه
1396 2573 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2654 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2658 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2778 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران نوبت دوم کارنامه
1396 2803 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 2813 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران نوبت دوم کارنامه
1396 2824 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 2963 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3011 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 3155 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 3155 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1396 3230 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3275 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 3308 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 3614 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1396 3662 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه زابل روزانه کارنامه
1396 3671 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 3737 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 3737 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 3750 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 3782 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 3802 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 3939 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 3957 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه نوبت دوم کارنامه
1396 4001 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 4052 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 4132 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهرکرد نوبت دوم کارنامه
1396 4159 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 4212 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1396 4223 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 4257 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 4325 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 4383 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 4383 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه لرستان - خرم آباد نوبت دوم کارنامه
1396 4471 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 4688 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 4741 منطقه 1 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 4806 منطقه 1 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه زابل روزانه کارنامه
1396 2395 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 2936 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 2960 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 3003 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 3006 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 3199 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 3212 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 3252 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 3402 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 3878 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1396 3991 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4003 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 4047 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4309 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4350 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 4443 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4487 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 4714 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 4719 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 4845 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4945 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 4959 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 5138 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 5443 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 5617 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 5828 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 5996 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1396 6124 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 6200 منطقه 2 زن دامپزشکی- دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه نوبت دوم کارنامه
1396 6387 منطقه 2 مرد دامپزشکی- دکتری