یکشنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 96 – 97

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 96 – 97

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 96 – 97
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1058266 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
331 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
378 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
419 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
547 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
580 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
620 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
688 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
717 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
753 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1033 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1089 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1096 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1096 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1215 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1219 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1295 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1406 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1444 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1597 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1645 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1645 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1648 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
555 منطقه 2 مرد ساری دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1035 منطقه 2 مرد گنبد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1039 منطقه 2 مرد کاشمر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1091 منطقه 2 زن تنکابن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1107 منطقه 2 مرد ساری دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1357 منطقه 2 زن گرگان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1363 منطقه 2 زن ساری دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1427 منطقه 2 مرد همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1450 منطقه 2 مرد ساری دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1644 منطقه 2 مرد بهشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1673 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1693 منطقه 2 زن بروجن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1705 منطقه 2 مرد سبزوار دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1741 منطقه 2 مرد چالوس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1747 منطقه 2 زن دامغان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1747 منطقه 2 زن دامغان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1819 منطقه 2 مرد تفت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1846 منطقه 2 زن ارومیه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1862 منطقه 2 مرد قائم شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1927 منطقه 2 مرد کرج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
2009 منطقه 2 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
2068 منطقه 2 مرد خوی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
2080 منطقه 2 زن قم دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
2117 منطقه 2 مرد بابل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
2413 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2413 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2434 منطقه 2 مرد قم دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
2466 منطقه 2 زن تربت حیدریه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2509 منطقه 2 مرد ملایر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2548 منطقه 2 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
475 منطقه 3 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
622 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
708 منطقه 3 مرد میانه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
850 منطقه 3 مرد ماکو دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
888 منطقه 3 مرد گنبد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
988 منطقه 3 زن پردیس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1015 منطقه 3 مرد ابرکوه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1028 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1148 منطقه 3 مرد گالیکش دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1285 منطقه 3 زن آزادشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1302 منطقه 3 زن تنکابن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1302 منطقه 3 زن یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1307 منطقه 3 مرد مشکین شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1313 منطقه 3 زن فردوس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1315 منطقه 3 مرد ملایر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان