چهارشنبه , ۲۸ آذر ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 -97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 912822 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1629 منطقه 1 مرد مشهد شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
2240 منطقه 1 مرد تهران شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
2617 منطقه 1 مرد شیراز شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
3146 منطقه 1 زن تهران شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
3340 منطقه 1 مرد تهران شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
3919 منطقه 1 مرد تهران شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
3944 منطقه 1 زن شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
4307 منطقه 1 مرد تبریز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4569 منطقه 1 زن تهران شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4917 منطقه 1 مرد تهران شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4979 منطقه 1 زن شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5064 منطقه 1 زن تهران شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
6169 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
6532 منطقه 1 زن شیراز شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
6906 منطقه 1 مرد شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
8570 منطقه 1 زن شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
8809 منطقه 1 زن دامغان شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
9524 منطقه 1 مرد شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
9607 منطقه 1 مرد تبریز شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
9780 منطقه 1 مرد تبریز شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم کارنامه
10778 منطقه 1 زن تبریز شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم کارنامه
10822 منطقه 1 مرد شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
10866 منطقه 1 زن شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
11717 منطقه 1 زن تهران شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم کارنامه
11833 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
13539 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
16798 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
17928 منطقه 1 مرد تبریز شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
20178 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
20513 منطقه 1 مرد تهران شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
26813 منطقه 1 زن تهران شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
3207 منطقه 2 مرد فردیس شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم کارنامه
3632 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم کارنامه
3829 منطقه 2 زن کاشان شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم کارنامه
4246 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم کارنامه
4314 منطقه 2 زن ورامین شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
5324 منطقه 2 زن قزوین شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
7004 منطقه 2 زن ساری شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
7116 منطقه 2 مرد خرم آباد شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
7437 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
7731 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
8905 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
9354 منطقه 2 زن تهران شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
9539 منطقه 2 زن بندرعباس شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
10400 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
10416 منطقه 2 زن سمنان شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
10491 منطقه 2 مرد ورامین شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
12821 منطقه 2 زن رشت شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم کارنامه
13711 منطقه 2 زن ورامین شیمی دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
14989 منطقه 2 مرد شهریار شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
15254 منطقه 2 زن سمنان شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
16209 منطقه 2 زن شهرضا شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
16524 منطقه 2 زن شیراز شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
16830 منطقه 2 زن اردکان شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
17430 منطقه 2 زن مرند شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
17681 منطقه 2 مرد میبد شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
17901 منطقه 2 مرد اسلام شهر شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
19419 منطقه 2 زن مرند شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
19825 منطقه 2 زن تهران شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
20513 منطقه 2 زن سبزوار شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
20751 منطقه 2 زن یزد شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
21322 منطقه 2 زن نجف آباد شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم کارنامه
24181 منطقه 2 مرد شهرضا شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
24236 منطقه 2 زن اسلام شهر شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
24642 منطقه 2 زن زرین شهر شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
29754 منطقه 2 زن جهرم شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
29800 منطقه 2 زن میبد شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
32327 منطقه 2 مرد