چهارشنبه , ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099072938 - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2862641 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 4 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 383 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 496 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 606 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 642 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 644 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 715 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 1128 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 1401 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1414 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1437 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1579 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 2169 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2395 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 2900 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 3432 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 3539 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3775 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4071 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 4089 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 4138 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 4232 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 4859 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 6909 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 7323 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 7467 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 7885 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 7890 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 7932 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 8086 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 8869 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 10700 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 12434 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 16039 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 263 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 283 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 337 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 352 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 404 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 450 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 579 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 583 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 602 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 604 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 613 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 695 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 703 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 729 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 857 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 964 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 984 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 995 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 1188 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1317 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1431 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1652 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1780 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 1859 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1906 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2151 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 2269 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2343 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2494 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2623 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2802 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3118 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 3167 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 4261 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 4652 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 4776 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 4977 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 5086 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 7940 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 8000 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 9004 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 9024 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 11738 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 12792 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 13379 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 21 منطقه 3 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 79 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 85 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 122 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 155 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 177 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 226 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 232 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 261 منطقه 3 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 302 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 346 منطقه 3