دوشنبه , ۲۳ مهر ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305579
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 574079 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
4 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
383 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
496 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
606 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
642 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
644 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
715 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1128 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1401 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1414 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1437 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1579 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
2169 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2395 منطقه 1 مرد آذرشهر مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
2900 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
3432 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
3539 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3775 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4071 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
4089 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
4138 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
4232 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
4859 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
6909 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
7323 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
7467 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
7885 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
7890 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
7932 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
8086 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
8869 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
10700 منطقه 1 مرد ارومیه مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
12434 منطقه 1 زن همدان مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
16039 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
263 منطقه 2 مرد بناب مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
283 منطقه 2 مرد ایذه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
337 منطقه 2 مرد همدان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
352 منطقه 2 مرد کرج مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
404 منطقه 2 زن کرج مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
450 منطقه 2 زن قزوین مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
579 منطقه 2 زن همدان مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
583 منطقه 2 مرد مرند مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
602 منطقه 2 زن دامغان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
604 منطقه 2 مرد خمینی شهر مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
613 منطقه 2 زن اهواز مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
695 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
703 منطقه 2 زن ارومیه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
729 منطقه 2 مرد ساری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
857 منطقه 2 زن یزد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
964 منطقه 2 مرد ورامین مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
984 منطقه 2 مرد مرند مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
995 منطقه 2 زن گرگان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1188 منطقه 2 زن مراغه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1317 منطقه 2 زن رشت مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1431 منطقه 2 مرد ورامین مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1652 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1780 منطقه 2 مرد مرند مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1859 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1906 منطقه 2 مرد رفسنجان مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2151 منطقه 2 مرد یزد مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
2269 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2343 منطقه 2 مرد شاهین شهر مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2494 منطقه 2 مرد نجف آباد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2623 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2802 منطقه 2 زن تربت حیدریه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3118 منطقه 2 مرد خوی مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
3167 منطقه 2 زن قم مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
4261 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان