دوشنبه , ۲۳ مهر ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی سراسری 96 – 97  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 574036 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
4 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
383 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
496 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
606 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
642 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
644 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
715 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1128 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1401 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1414 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1437 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1579 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
2169 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2395 منطقه 1 مرد آذرشهر مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
2900 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
3432 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
3539 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3775 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4071 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
4089 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
4138 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
4232 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
4859 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
6909 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
7323 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
7467 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
7885 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
7890 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
7932 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
8086 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
8869 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
10700 منطقه 1 مرد ارومیه مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
12434 منطقه 1 زن همدان مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
16039 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
263 منطقه 2 مرد بناب مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
283 منطقه 2 مرد ایذه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
337 منطقه 2 مرد همدان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
352 منطقه 2 مرد کرج مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
404 منطقه 2 زن کرج مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
450 منطقه 2 زن قزوین مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
579 منطقه 2 زن همدان مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
583 منطقه 2 مرد مرند مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
602 منطقه 2 زن دامغان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
604 منطقه 2 مرد خمینی شهر مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
613 منطقه 2 زن اهواز مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
695 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
703 منطقه 2 زن ارومیه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
729 منطقه 2 مرد ساری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
857 منطقه 2 زن یزد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
964 منطقه 2 مرد ورامین مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
984 منطقه 2 مرد مرند مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
995 منطقه 2 زن گرگان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1188 منطقه 2 زن مراغه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1317 منطقه 2 زن رشت مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1431 منطقه 2 مرد ورامین مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1652 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1780 منطقه 2 مرد مرند مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1859 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1906 منطقه 2 مرد رفسنجان مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2151 منطقه 2 مرد یزد مهندسی شیمی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
2269 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2343 منطقه 2 مرد شاهین شهر مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2494 منطقه 2 مرد نجف آباد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2623 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی شیمی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2802 منطقه 2 زن تربت حیدریه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3118 منطقه 2 مرد خوی مهندسی شیمی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
3167 منطقه 2 زن قم مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
4261 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان