چهارشنبه , ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099072938 - 9099071647
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی شیمی محض دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی شیمی محض دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی شیمی محض 97 - 98
آخرین رتبه قبولی شیمی محض دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی شیمی محض دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2867514 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 7094 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد شیمی محض دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 9983 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن شیمی محض دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 3396 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی محض دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 9996 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد شیمی محض دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
1397 16493 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی محض دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 20903 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی محض دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1397 23143 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی محض دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 24989 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی محض دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 28449 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی محض دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1397 32110 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی محض دانشگاه پیام نور البرز - مرکز کرج پیام نور کارنامه
1397 41693 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن شیمی محض دانشگاه پیام نور البرز - مرکز کرج پیام نور کارنامه
1397 51608 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد شیمی محض دانشگاه پیام نور البرز - مرکز کرج پیام نور کارنامه
1397 55570 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد شیمی محض دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز پیام نور کارنامه
1397 3026 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 6105 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 7160 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 8212 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 9950 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 12209 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 13334 منطقه 1 مرد شیمی محض دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 15006 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 15928 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 17917 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1397 19868 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 21207 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1397 21354 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 22428 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 24337 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 32182 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه پیام نور البرز - مرکز کرج پیام نور کارنامه
1397 39916 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین پیام نور کارنامه
1397 42628 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین پیام نور کارنامه
1397 44509 منطقه 1 زن شیمی محض دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین پیام نور کارنامه
1397 5224 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 10223 منطقه 2 مرد شیمی محض دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 11839 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 13127 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 15900 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
1397 16429 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 21941 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 24191 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1397 25896 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 27944 منطقه 2 مرد شیمی محض دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 32114 منطقه 2 مرد شیمی محض دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 33836 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
1397 36396 منطقه 2 مرد شیمی محض دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1397 40067 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 41999 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 42263 منطقه 2 مرد شیمی محض دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 44295 منطقه 2 مرد شیمی محض دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 50573 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه پیام نور البرز - مرکز کرج پیام نور کارنامه
1397 66283 منطقه 2 مرد شیمی محض دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان پیام نور کارنامه
1397 72582 منطقه 2 مرد شیمی محض دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز پیام نور کارنامه
1397 84811 منطقه 2 زن شیمی محض دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین پیام نور کارنامه
1397 7229 منطقه 3 مرد شیمی محض دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 10533 منطقه 3 زن شیمی محض دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 16158 منطقه 3 مرد شیمی محض دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 20065 منطقه 3 زن شیمی محض دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 28378 منطقه 3 زن شیمی محض دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 34914 منطقه 3 زن شیمی محض دانشگاه مراغه روزانه کارنامه
1397 37243 منطقه 3 زن شیمی محض دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 38803 منطقه 3 زن شیمی محض دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 55643 منطقه 3 زن شیمی محض دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز پیام نور کارنامه
1397 66426 منطقه 3 مرد شیمی محض دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز پیام نور کارنامه
1397 76167 منطقه 3 زن شیمی محض دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز پیام نور کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

رتبه قبولی شیمی محض دانشگاه آزاد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی شیمی محض دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نتایج نهایی کنکور دریافت مشاوره