تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6246922 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 1100 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 1910 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2213 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2325 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2342 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2499 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 2513 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2516 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2576 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 2928 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 3072 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 3114 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 3146 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 3234 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 3299 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 3388 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
1396 3565 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 3584 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 3816 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
1396 3842 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 3963 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 3977 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
1396 4254 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 4730 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید باهنر - کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1396 5029 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 5344 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت ظرفیت مازاد کارنامه
1396 5393 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 5472 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 5849 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 6086 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 6232 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 7708 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
1396 8673 منطقه 1 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 9570 منطقه 1 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 1585 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 2322 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 2434 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2619 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 3008 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 3030 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 3098 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
1396 3373 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 3499 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 3505 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 3570 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 3752 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 3820 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 3872 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 3891 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 3903 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 4138 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 4214 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 4214 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 4254 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 4618 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 5422 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 5537 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 5569 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 5696 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 5721 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 5769 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 5867 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 5878 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 5883 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 5891 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 5985 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 6049 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 6080 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 6230 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 6275 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 6275 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 6543 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 6933 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 7071 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 7159 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم ظرفیت مازاد کارنامه
1396 7380 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 7682 منطقه 2 زن علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 7824 منطقه 2 مرد علوم آزمایشگا