جمعه , ۲ فروردین ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 1270293 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1460 منطقه 1 زن شیراز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1499 منطقه 1 مرد مشهد علوم تغذیه دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
2087 منطقه 1 زن تبریز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2263 منطقه 1 مرد تبریز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2539 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
2907 منطقه 1 زن تهران علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
3011 منطقه 1 زن فارسان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3335 منطقه 1 مرد تهران علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
3467 منطقه 1 مرد تهران علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
3471 منطقه 1 زن شیراز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
3481 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
3722 منطقه 1 زن تهران علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
3765 منطقه 1 زن شیراز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
3769 منطقه 1 زن تبریز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
3890 منطقه 1 زن شیراز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصيل سپیدان) روزانه کارنامه
4052 منطقه 1 زن تبریز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
4463 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
4596 منطقه 1 مرد تبریز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
5143 منطقه 1 زن شیراز علوم تغذیه دانشكده علوم پزشكی شوشتر روزانه کارنامه
5762 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
6015 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
6595 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
7374 منطقه 1 مرد مشهد علوم تغذیه دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
9242 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2348 منطقه 2 زن بندرعباس علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
3481 منطقه 2 مرد سبزوار علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3560 منطقه 2 زن زارچ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3588 منطقه 2 زن کرمان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3809 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3826 منطقه 2 زن گنبد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
3859 منطقه 2 مرد قم علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3913 منطقه 2 زن رشت علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3913 منطقه 2 مرد رشت علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3921 منطقه 2 زن یزد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
3984 منطقه 2 مرد خمینی شهر علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
4142 منطقه 2 زن اردکان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
4145 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
4384 منطقه 2 زن یزد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
4420 منطقه 2 زن کاشان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4513 منطقه 2 زن سیرجان علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
4548 منطقه 2 مرد رشت علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
4568 منطقه 2 زن مراغه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
4639 منطقه 2 مرد رشت علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
4675 منطقه 2 زن سبزوار علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
4707 منطقه 2 مرد سیرجان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
4762 منطقه 2 مرد اهواز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4959 منطقه 2 مرد بجنورد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
4970 منطقه 2 زن سبزوار علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
4977 منطقه 2 زن کاشان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
5000 منطقه 2 زن ارومیه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
5236 منطقه 2 زن نور علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
5243 منطقه 2 مرد رشت علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
5345 منطقه 2 زن دزفول علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
5437 منطقه 2 مرد بهبهان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
5487 منطقه 2 زن شاهرود علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
5553 منطقه 2 زن اهواز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
5564 منطقه 2 زن ابهر علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
5688 منطقه 2 مرد بهبهان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
5785 منطقه 2 زن قزوین علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
5785 منطقه 2 زن قزوین علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
5793 منطقه 2 مرد بوشهر علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
5815 منطقه 2 زن قم علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
6094 منطقه 2 مرد یزد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی كرمان روزانه کارنامه
6257 منطقه 2 زن اهواز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصيل سپیدان) روزانه کارنامه
6614 منطقه 2 زن فولاد شهر علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
6806 منطقه 2 مرد سیرجان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
6880 منطقه 2 زن مراغه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
7362 منطقه 2