دوشنبه , ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی علوم و مهندسی آب دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی علوم و مهندسی آب دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی علوم و مهندسی آب 97 - 98
آخرین رتبه قبولی علوم و مهندسی آب دانشگاه سراسری 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم و مهندسی آب دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 1763869 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
<
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 1926 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1397 7928 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 8315 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 8937 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن علوم و مهندسی آب دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 9976 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 10141 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز روزانه کارنامه
1397 10317 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن علوم و مهندسی آب دانشگاه ایلام روزانه کارنامه
1397 6019 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 6878 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 6990 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران ( محل تحصیل پاکدشت ) روزانه کارنامه
1397 7308 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران ( محل تحصیل پاکدشت ) روزانه کارنامه
1397 7750 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 8143 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 8227 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 9376 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 10194 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1397 11880 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 16108 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1397 17009 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 19352 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 21320 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 21539 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه شهرکرد نوبت دوم کارنامه
1397 21627 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1397 22218 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 25575 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 28832 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه فسا روزانه کارنامه
1397 31032 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه فسا روزانه کارنامه
1397 31788 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1397 37225 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه فسا نوبت دوم کارنامه
1397 2442 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 4161 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1397 4226 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 4915 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 7389 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 7495 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 8846 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 9056 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 11288 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 11770 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 13089 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 13421 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 13947 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 13959 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 14496 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 15468 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1397 16003 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1397 16096 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 16206 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 17403 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 18223 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 18390 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 18668 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 19175 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1397 20504 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1397 20768 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 21086 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 21524 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1397 22957 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان نوبت دوم کارنامه
1397 23205 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 24355 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 25027 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
1397 25891 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1397 26850 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان نوبت دوم کارنامه