تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099072938 - 9099071647
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی علوم و مهندسی آب دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی علوم و مهندسی آب دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی علوم و مهندسی آب 97 - 98
آخرین رتبه قبولی علوم و مهندسی آب دانشگاه سراسری 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم و مهندسی آب دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 2644880 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 1926 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1397 7928 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 8315 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 8937 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن علوم و مهندسی آب دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 9976 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 10141 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز روزانه کارنامه
1397 10317 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن علوم و مهندسی آب دانشگاه ایلام روزانه کارنامه
1397 6019 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 6878 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 6990 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران ( محل تحصیل پاکدشت ) روزانه کارنامه
1397 7308 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران ( محل تحصیل پاکدشت ) روزانه کارنامه
1397 7750 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 8143 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 8227 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 9376 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 10194 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1397 11880 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 16108 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1397 17009 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 19352 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 21320 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 21539 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه شهرکرد نوبت دوم کارنامه
1397 21627 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1397 22218 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 25575 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 28832 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه فسا روزانه کارنامه
1397 31032 منطقه 1 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه فسا روزانه کارنامه
1397 31788 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1397 37225 منطقه 1 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه فسا نوبت دوم کارنامه
1397 2442 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 4161 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1397 4226 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 4915 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 7389 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 7495 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 8846 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 9056 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 11288 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 11770 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 13089 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 13421 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 13947 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 13959 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 14496 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 15468 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1397 16003 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1397 16096 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 16206 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 17403 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 18223 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 18390 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 18668 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 19175 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1397 20504 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1397 20768 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 21086 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 21524 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1397 22957 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان نوبت دوم کارنامه
1397 23205 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 24355 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 25027 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
1397 25891 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1397 26850 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان نوبت دوم کارنامه
1397 27108 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1397 28729 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 28810 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه ایلام نوبت دوم کارنامه
1397 30374 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان - سنندج نوبت دوم کارنامه
1397 30828 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه فسا روزانه کارنامه
1397 31172 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1397 31780 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1397 32952 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه جیرفت روزانه کارنامه
1397 33633 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 35256 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه لرستان - خرم آباد نوبت دوم کارنامه
1397 35256 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه لرستان - خرم آباد نوبت دوم کارنامه
1397 35349 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان - سنندج نوبت دوم کارنامه
1397 35815 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان نوبت دوم کارنامه
1397 35939 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 36792 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) روزانه کارنامه
1397 37564 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1397 38158 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان نوبت دوم کارنامه
1397 39173 منطقه 2 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 47302 منطقه 2 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان نوبت دوم کارنامه
1397 753 منطقه 3 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 2872 منطقه 3 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 3160 منطقه 3 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 3647 منطقه 3 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 5412 منطقه 3 زن علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 7087 منطقه 3 مرد علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 7105 منطقه 3 مرد علوم و مهندسی آب