چهارشنبه , ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099072938 - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 2862640 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 201 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 211 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 254 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 272 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 313 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 355 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 370 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 381 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 401 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 459 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 523 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 563 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 758 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 776 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1396 804 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 871 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 914 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 1034 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1034 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1185 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1259 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1319 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1333 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1673 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1396 1677 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1677 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1724 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1767 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1802 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1827 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1396 1879 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1925 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 1987 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 1987 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 2072 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 2162 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1396 2259 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1396 2389 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2509 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1396 2520 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2750 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2868 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 3128 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3169 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 3325 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(محل تحصیل مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو) روزانه کارنامه
1396 3374 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 3842 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 3869 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 3902 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3911 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1396 4520 منطقه 1 زن مدیریت مرکز آموزش عالی لامرد روزانه کارنامه
1396 4706 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 5178 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 5290 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 5460 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه گنبد (محل تحصیل آزادشهر) روزانه کارنامه
1396 6029 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 6758 منطقه 1 مرد مدیریت دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 11347 منطقه 1 زن مدیریت دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) روزانه کارنامه
1396 0 منطقه 2 مرد مدیریت دانشگاه بوعلی سینا - همدان(محل تحصیل رزن) روزانه کارنامه
1396 162 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 192 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 229 منطقه 2 مرد مدیریت دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 327 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 375 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 448 منطقه 2 مرد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 465 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 492 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 641 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 802 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 806 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 996 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1396 1065 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1250 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 1271 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 1381 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 1931 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1995 منطقه 2 مرد مدیریت دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 2130 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2141 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2146 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 2149 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 2261 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1396 2315 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2610 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 2612 منطقه 2 مرد مدیریت دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 2612 منطقه 2 مرد مدیریت دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 2680 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 2775 منطقه 2 زن مدیریت دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 2785 منطقه 2 مرد مدیریت دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2957 منطقه 2 زن مدیریت