تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6246745 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 44 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 363 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 382 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 451 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 513 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 562 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 573 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 583 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 604 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 694 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 763 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 779 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1396 804 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 824 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 878 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 933 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1041 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1208 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1396 1239 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1295 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1512 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1396 1613 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1396 2341 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 2453 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2473 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2651 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 3174 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 3698 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 3998 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 5473 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 6211 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 6241 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 7806 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 8148 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 8148 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 8438 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 14517 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 39 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 151 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 181 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 279 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 287 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 318 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 327 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 331 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 359 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 426 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 442 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 512 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 569 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 718 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 759 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 838 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 879 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1396 916 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 970 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1396 992 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1396 1016 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1396 1126 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1396 1299 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1327 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1465 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1555 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1595 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1612 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1714 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1873 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1908 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 1995 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 2079 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 2357 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 2689 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 2860 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 2865 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 2874 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 2977 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 3096 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3105 منطقه 2 زن مهندسی صنایع