جمعه , ۲ فروردین ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1270292 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
193 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
220 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
272 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
365 منطقه 1 مرد کرمان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
375 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
496 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
562 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
578 منطقه 1 مرد شهریار مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
702 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
797 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
822 منطقه 1 مرد رشت مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
830 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
980 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1050 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1115 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1253 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1410 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1464 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1756 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1820 منطقه 1 مرد شهرجدید پرند مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1902 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2093 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2098 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2125 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2132 منطقه 1 زن مشهد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2357 منطقه 1 زن مشهد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
2538 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3770 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
3770 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
3835 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4155 منطقه 1 مرد پردیس مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
4325 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
4560 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
4702 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4954 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
5819 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
6394 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی عمران دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6704 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی عمران دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6705 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه کارنامه
6705 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه کارنامه
7338 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه کارنامه
8109 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
8558 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
8895 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
9250 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی عمران دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
9379 منطقه 1 زن شیراز مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
9781 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
9981 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
10271 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
10808 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
13845 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
13925 منطقه 1 زن تبریز مهندسی عمران دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
14260 منطقه 1 زن مشهد مهندسی عمران دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
16260 منطقه 1 مرد دزفول مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول روزانه کارنامه
16840 منطقه 1 زن شیراز مهندسی عمران دانشگاه ایلام روزانه کارنامه
20816 منطقه 1 مرد تهرانسر مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
30980 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه بزگمهر قاینات نوبت دوم کارنامه
30980 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه بزگمهر قاینات نوبت دوم کارنامه
119 منطقه 2 مرد دماوند مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
127 منطقه 2 مرد کرج مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
190 منطقه 2 مرد محلات مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
202 منطقه 2 مرد کرج مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
272 منطقه 2 مرد ساری مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
319 منطقه 2 مرد یزد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
366 منطقه 2 مرد کرج مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
395 منطقه 2 مرد شهرضا مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
433 منطقه 2 مرد شاهین شهر مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
453 منطقه 2