یکشنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 1058241 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
743 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
980 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1032 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1338 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1751 منطقه 1 زن تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1876 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1934 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
2022 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
2032 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
2091 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
2303 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
3321 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
3526 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
3798 منطقه 1 مرد شهرجدید پرند مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
3867 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
3890 منطقه 1 زن تبریز مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4128 منطقه 1 زن مشهد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4800 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
5340 منطقه 1 زن مشهد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
5390 منطقه 1 زن شیراز مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
5830 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
5907 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
9400 منطقه 1 مرد بهارستان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
9550 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
10571 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
10635 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
10707 منطقه 1 زن تبریز مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
14666 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
15145 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
297 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
625 منطقه 2 مرد قزوین مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
633 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
688 منطقه 2 مرد سیرجان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
841 منطقه 2 مرد تویسرکان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
927 منطقه 2 مرد بابل مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
966 منطقه 2 زن قم مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1113 منطقه 2 مرد اسلام شهر مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1163 منطقه 2 زن کاشان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1180 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1189 منطقه 2 مرد کرج مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1265 منطقه 2 مرد ساوه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1301 منطقه 2 مرد قم مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1424 منطقه 2 مرد قزوین مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1504 منطقه 2 زن کرج مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1539 منطقه 2 مرد قزوین مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1550 منطقه 2 مرد سیرجان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1654 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1802 منطقه 2 مرد سیرجان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2128 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
2274 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2463 منطقه 2 مرد قوچان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2545 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
3059 منطقه 2 مرد دهاقان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
3141 منطقه 2 مرد تنکابن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
3176 منطقه 2 مرد گناباد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3532 منطقه 2 مرد زرین شهر مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
3564 منطقه 2 مرد نیشابور مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3574 منطقه 2 مرد کاشمر مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3655 منطقه 2 مرد مرودشت مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
3852 منطقه 2 مرد سبزوار مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4055 منطقه 2 مرد ابهر مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4474 منطقه 2 مرد قزوین مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4667 منطقه 2 مرد بندرعباس مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
5688 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
5720 منطقه 2 زن یزد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6161 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
6379 منطقه 2 مرد مرند مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه