سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 2 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2080169 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 8 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 17 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 145 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 178 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 180 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 209 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 269 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 333 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 440 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 455 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 490 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 587 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 595 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 619 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 882 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 893 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 917 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 956 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1067 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1131 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1583 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1758 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1809 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1948 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1982 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2070 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2114 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2174 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2223 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2643 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 2660 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 2804 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 2925 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 3479 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3895 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 3898 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 3919 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 4085 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 4121 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 4219 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 4260 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 4820 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 4820 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 4845 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1396 4850 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 5044 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 5190 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک پردیس شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 5229 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 5489 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 5684 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 5690 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 5775 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1396 5880 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 6225 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 6300 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 6341 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6430 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 6783 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 7165 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1396 7323 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 7350 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 7425 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه قم روزانه کارنامه