دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1425665 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
3 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
4 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
8 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
9 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
17 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
25 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
42 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
44 منطقه 1 مرد تهران مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
62 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
63 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
97 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
110 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
120 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
137 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
139 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
145 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
159 منطقه 1 زن اصفهان علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
178 منطقه 1 زن تهران مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
180 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
191 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
193 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
204 منطقه 1 زن مشهد مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
209 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
213 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
220 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
221 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
222 منطقه 1 مرد شیراز علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
227 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
230 منطقه 1 مرد شیراز علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
234 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
251 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
257 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
259 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
269 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
272 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
280 منطقه 1 مرد شیراز علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
294 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
319 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
330 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
333 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
351 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
363 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
365 منطقه 1 مرد کرمان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
375 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
382 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
383 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
417 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
440 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
451 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
455 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
460 منطقه 1 زن مشهد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
464 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
490 منطقه 1 زن تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
496 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
496 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
513 منطقه 1 زن تهران مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
562 منطقه 1 مرد تهران مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
562 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
573 منطقه 1 زن تهران مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
574 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی نفت دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
576 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
578 منطقه 1 مرد شهریار مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
583 منطقه 1 زن تهران مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
587 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
590 منطقه 1 مرد تهران علوم کامپيوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
595 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
604 منطقه 1 زن ارومیه مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
606 منطقه 1 مرد تهران مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
613 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
617 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی برق دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
619 منطقه 1 مرد بیرجند مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
631 منطقه 1 زن شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
642 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
644 منطقه 1 زن تهران مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
661 منطقه 1 مرد تهران مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
665 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
667 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
672 منطقه 1 زن تهران علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
694 منطقه 1 مرد تهران مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
701 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
702 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
715 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
718 منطقه 1 زن تبریز مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
725 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
729 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
737 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
743 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
762 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
763 منطقه 1 مرد تهران مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
774 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
779 منطقه 1 زن تهران مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
785 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
792 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
797 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
802 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
804 منطقه 1 زن مشهد مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
812 منطقه 1 زن تبریز مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
822 منطقه 1 مرد رشت مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
824