سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 2 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2080131 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 223 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 751 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1267 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1168 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 424 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 6685 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 6687 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 23590 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
1396 8030 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1396 1380 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 7350 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 2032 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 11200 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 489 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 4119 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1396 10376 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
1396 3952 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 188 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 2294 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 10 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 832 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 1357 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 12585 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 10750 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1396 11782 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1396 19354 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1396 1710 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 209 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 595 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 893 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1758 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2223 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 22577 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
1396 35321 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند نوبت دوم کارنامه
1396 15860 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 145 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 12907 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 3919 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 10652 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 5650 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 530 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1310 منطقه 2 زن مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 6938 منطقه 2 زن مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1396 5351 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 13783 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1396 1182 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 190 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 195 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1136 منطقه 2 زن مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2488 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 3249 منطقه 2 زن مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 6354 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 7015 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 50 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 1337 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1680 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک پردیس شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 2960 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک پردیس شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 2965 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 5937 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1396 1664 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 15723 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 1113 منطقه 2 زن مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه