دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1425667 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
223 منطقه 2 مرد یزد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
751 منطقه 2 مرد یزد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1267 منطقه 2 مرد یزد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1168 منطقه 3 مرد یزد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
424 منطقه 3 مرد یاسوج مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
6685 منطقه 3 مرد همدان مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
6687 منطقه 3 مرد همدان مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
23590 منطقه 2 مرد همدان مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
8030 منطقه 2 مرد همدان مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1380 منطقه 2 مرد همدان مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
7350 منطقه 1 مرد نیشابور مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
2032 منطقه 3 مرد نیشابور مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
11200 منطقه 2 مرد نهاوند مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
489 منطقه 2 مرد نجف آباد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
4119 منطقه 2 مرد نجف آباد مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
10376 منطقه 2 مرد نجف آباد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
3952 منطقه 3 مرد میناب مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
188 منطقه 2 مرد میانه مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
2294 منطقه 2 مرد میانه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
10 منطقه 3 مرد میاندوآب مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
832 منطقه 3 مرد میاندوآب مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1357 منطقه 3 مرد مهریز مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
12585 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه روزانه کارنامه
10750 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
11782 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
19354 منطقه 2 مرد ملایر مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1710 منطقه 3 مرد ملارد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
209 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
595 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
893 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1758 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2223 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
22577 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
35321 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند نوبت دوم کارنامه
15860 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
145 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
12907 منطقه 2 مرد مرودشت مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه روزانه کارنامه
3919 منطقه 1 مرد مرند مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
10652 منطقه 2 مرد مراغه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
5650 منطقه 2 مرد محلات مهندسی مکانیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
530 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1310 منطقه 2 زن لاهیجان مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
6938 منطقه 2 زن لاهیجان مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
5351 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی مکانیک دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
13783 منطقه 2 مرد گلپایگان مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1182 منطقه 2 مرد گرگان مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
190 منطقه 3 مرد گچساران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
195 منطقه 3 مرد کهنوج مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1136 منطقه 2 زن کرمانشاه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2488 منطقه 2 مرد کرمانشاه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
3249 منطقه 2 زن کرمانشاه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
6354 منطقه 2 مرد کرمانشاه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
7015 منطقه 2 مرد کرمانشاه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
50 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1337 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1680 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک پردیس شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
2960 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک پردیس شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
2965 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
5937 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1664 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
15723 منطقه 1 زن کرج مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1113 منطقه 2 زن کرج مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1420 منطقه 2 مرد کرج مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
2050 منطقه 2 مرد کرج مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
2160 منطقه 2 مرد کرج مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
6571 منطقه 2 زن کرج مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه