سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 2 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2080259 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 8 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 17 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 145 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 180 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 37 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 50 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 79 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 3 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 10 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 22 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 178 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 209 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 269 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 440 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 108 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 188 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 184 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 201 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 112 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 123 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 455 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 490 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 587 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 223 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 252 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 281 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 338 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 354 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 354 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 24 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 333 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1067 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1982 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2114 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 489 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 751 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1078 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 145 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 190 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 237 منطقه 3 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 595 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 956 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1131 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 335 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 463 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 530 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 683 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 67 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 97 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 286 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 917 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1583 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2174 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 942 منطقه 2 زن مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1337 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1537 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1366 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1662 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 195 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 424 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 893 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1758 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه