سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 2 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2080145 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 51417 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
1396 35321 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند نوبت دوم کارنامه
1396 28989 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه جیرفت نوبت دوم کارنامه
1396 27983 منطقه 2 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
1396 27177 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد روزانه کارنامه
1396 26619 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
1396 26360 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1396 25954 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1396 24231 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ایلام نوبت دوم کارنامه
1396 23590 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
1396 22985 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک مجتمع آموزش عالی بم روزانه کارنامه
1396 22577 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
1396 20824 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1396 20120 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد نوبت دوم کارنامه
1396 19931 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ایلام روزانه کارنامه
1396 19354 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1396 18520 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 17898 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ایلام روزانه کارنامه
1396 16815 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد روزانه کارنامه
1396 16506 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد روزانه کارنامه
1396 16420 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 16110 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ایلام روزانه کارنامه
1396 15860 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 15723 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 15287 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم کارنامه
1396 14833 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
1396 14695 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1396 14590 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد روزانه کارنامه
1396 14492 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 14394 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 14300 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش روزانه کارنامه
1396 14039 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 13970 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 13940 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 13783 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1396 13770 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1396 13385 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ایلام روزانه کارنامه
1396 13101 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم کارنامه
1396 13020 منطقه 2 زن مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 12907 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 12585 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 11987 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش روزانه کارنامه
1396 11823 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 11782 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1396 11260 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
1396 11205 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 11200 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 11165 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول روزانه کارنامه
1396 10912 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 10750 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1396 10731 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش روزانه کارنامه
1396 10652 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 10584 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 10584 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 10563 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 10444 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش روزانه کارنامه
1396 10417 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1396 10394 منطقه 2 زن مهندسی مکانیک مجتمع آموزش عالی بم روزانه کارنامه
1396 10376 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه کارنامه
1396 10287 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد روزانه کارنامه
1396 9830 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 9830 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه