دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1425733 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
2 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
3 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
4 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
5 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
6 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
7 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
13 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
17 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
20 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
25 منطقه 1 مرد اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
28 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
37 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
39 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
39 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
40 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
41 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
41 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
47 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
52 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
63 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
65 منطقه 1 زن تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
81 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
82 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
100 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
103 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
105 منطقه 1 زن دهاقان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
109 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
111 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
112 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
121 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
133 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
135 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
137 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
140 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
147 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
163 منطقه 1 مرد چالوس پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
172 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
178 منطقه 1 مرد سراب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه نمایش کارنامه
178 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
180 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه نمایش کارنامه
187 منطقه 1 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
197 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه نمایش کارنامه
201 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
206 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
206 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
208 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه نمایش کارنامه
226 منطقه 1 مرد همدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه نمایش کارنامه
229 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
258 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه نمایش کارنامه
268 منطقه 1 زن تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
275 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
294 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
309 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه نمایش کارنامه
311 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
313 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
315 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه نمایش کارنامه
316 منطقه 1 مرد اصفهان داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
320 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه نمایش کارنامه
331 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان نمایش کارنامه
333 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه نمایش کارنامه
334 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه نمایش کارنامه
344 منطقه 1 مرد قائم شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
345 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه نمایش کارنامه
353 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
366 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
370 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
370 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه نمایش کارنامه
378 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان نمایش کارنامه
382 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه نمایش کارنامه
388 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان نمایش کارنامه
396 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
397 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه نمایش کارنامه
403 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه نمایش کارنامه
419 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان نمایش کارنامه
423 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه نمایش کارنامه
427 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
428 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه نمایش کارنامه
434 منطقه 1 زن تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان نمایش کارنامه
436 منطقه 1 زن مهاباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه نمایش کارنامه
450 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه نمایش کارنامه
451 منطقه 1 مرد شیراز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه نمایش کارنامه
483 منطقه 1 مرد تبریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه نمایش کارنامه
489 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
495 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه نمایش کارنامه
503 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان نمایش کارنامه
511 منطقه 1 زن تهران داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان نمایش کارنامه
517 منطقه 1 زن اصفهان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه نمایش کارنامه
517 منطقه 1 مرد کامیاران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان نمایش کارنامه
520 منطقه 1 زن کرج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه نمایش کارنامه
532 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
544 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان نمایش کارنامه
547 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان نمایش کارنامه
549 منطقه 1 مرد تهران پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان نمایش کارنامه
562 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه نمایش کارنامه
564 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه نمایش کارنامه
567 منطقه 1 مرد تبریز داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه نمایش کارنامه
580 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه نمایش کارنامه
580 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان نمایش کارنامه
580 من