دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1425700 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
3 منطقه 2 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
41 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
52 منطقه 1 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
253 منطقه 2 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1018 منطقه 2 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1085 منطقه 2 مرد یزد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1 منطقه 3 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
430 منطقه 3 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
187 منطقه 1 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
761 منطقه 3 مرد یاسوج پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
40 منطقه 2 مرد همدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
83 منطقه 2 مرد همدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
226 منطقه 1 مرد همدان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
223 منطقه 3 زن هرسین پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
573 منطقه 2 مرد ورامین پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
29 منطقه 2 مرد نیشابور پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1128 منطقه 2 زن نیشابور پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
329 منطقه 3 مرد نهبندان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
342 منطقه 2 مرد نهاوند پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
5 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
14 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
319 منطقه 3 زن نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1889 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم ظرفیت مازاد کارنامه
552 منطقه 3 مرد نقده پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1151 منطقه 3 مرد مینودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1151 منطقه 3 مرد مینودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1267 منطقه 3 زن میناب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
1884 منطقه 2 زن میبد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
565 منطقه 2 مرد میانه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
154 منطقه 3 مرد میاندوآب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
386 منطقه 3 مرد مهریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
795 منطقه 3 زن مهریز پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1002 منطقه 3 مرد مهاباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
984 منطقه 3 زن مهاباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
474 منطقه 3 زن مهاباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
354 منطقه 2 زن مهاباد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
2107 منطقه 2 زن ملایر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
111 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
121 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
133 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1035 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
503 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
839 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1224 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1351 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1351 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1388 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1393 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1154 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1571 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد ظرفیت مازاد کارنامه
685 منطقه 3 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
678 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
767 منطقه 1 مرد مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1164 منطقه 1 زن مشهد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
289 منطقه 3 مرد مشکین شهر پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
6 منطقه 2 مرد مرودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
832 منطقه 1 مرد مرودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
2075 منطقه 2 مرد مرودشت پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
455 منطقه 2 مرد مراغه پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
984 منطقه 3 زن ماهشهر پزشکی- دکتری دانشکده علوم پزشکی آبادان روزانه کارنامه
82 منطقه 3 زن لردگان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
131 منطقه 3 مرد لردگان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1291 منطقه 2 زن لاهیجان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1896 منطقه 2 زن لاهیجان پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
624 منطقه 3 مرد گیلانغرب پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
764 منطقه 3 زن گنبد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه