سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 2 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2080202 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 3 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 41 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 52 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 253 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 1018 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 1085 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1396 1 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 430 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 187 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 761 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1396 40 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 83 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 226 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 223 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 573 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 29 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 1128 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 329 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1396 342 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 5 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 14 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 319 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1396 1889 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم ظرفیت مازاد کارنامه
1396 552 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1151 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1151 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1267 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
1396 1884 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1396 565 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 154 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 386 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 795 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 1002 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 984 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 474 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 354 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 2107 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
1396 111 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 121 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 133 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 1035 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 503 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 839 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1224 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1351 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1351 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1388 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1393 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 1154 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1396 1571 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 685 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1396 678 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1396 767 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1396 1164 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1396 289 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1396 6 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 832 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 2075 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1396 455 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 984 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشکده علوم پزشکی آبادان روزانه کارنامه
1396 82 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 131 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه